🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pompéry
következő 🡲

Pompéry Aurél, vallányi (Pest, 1868. febr. 2.-Bp., 1935. jan. 26.): plébános, könyvtárőr. - Gimn. tanulm-ait 1881-: a 3. o-tól a bécsi Theresianumban végezte; 1887: éretts., majd cs. és kir. huszárönkéntes, 1888. XII: tartalékos hadnagy. 1887: a g.kel. vallásról áttért a r.k. vallásra. Huszárhadnaggyá történt kinevezése után papi pályára lépett, a teol-t Innsbruckban és a bécsi Augustineumban végezte. 1892. VI. 21: pappá szent., 1894: hittud-ból drált. 1894-98: a kalocsai érs. líc. egyházjog tanára, 1898-1900: hitokt. kp., 1900: átlépett az esztergomi főegyhm-be, 1902: Bp-Krisztinavárosban, 1904: -Erzsébetvárosban kp., 1906: Ásványon adm., Csábon, 1907: Kőkeszin, 1909: Ipolyszakálloson plnos, 1914: a bpi Egy. Kvtár kvtárőre. 1919 őszén állásából elmozdították, 1921: mint kvtárőrt nyugdíjazták. 1923-27: Bpen hittanár. - Írásai: Hittud. Folyóir. (1893: A Corpus Juris Canonici és a babona; 1896: Az egyh. javadalmak összehalmozására vonatkozó jogi értekezések a legrégibb időktől a mai napig), Népszava (1918. XII. 8: Papság és szociáldemokrácia). - M: A polg. házasság dogmatikai, egyházjogi, államjogi és erkölcstani szempontból. Bp., 1893. - VII. Gergely p. jelleme. Dri ért. Kalocsa, 1894. - Egyh. beszéd a hajósi búcsún. Uo., 1896. - Két szt beszéd a hajósi búcsún. Uo., 1897. - Jogbölcseleti előadások. Uo., 1898. - Kossuth Lajos 1837-39-iki hűtlenségi perének tört., kapcsolatban Wesselényi Miklós br. hűtlenségi és az ifjak felségsértési perének történetével. Bp., 1912 [1913] - Irányzatos-e a m. prot. történetírás? 1. köt. [több nincs] Uo., 1930. - Kz-ban maradt: A m. katolicizmus és protestantizmus 1521-1581. - Betűjegye: P. A. dr. (Alkotmány, 1902). 88

Schem. Col. 1898:144. - Szinnyei X:1378. - Schem. Strig. 1930:169. - Strazimir 1933:880. Arck. - Nemz. Újs. 1935. I. 29. - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)

Pompéry (1940-ig Simkó) Béla (Balatonbozsok, Veszprém vm., 1918. júl. 27.-): jogász, vízicserkész vezető tiszt. - A soproni és a bpi bencés gimn-ban tanult, 1936: éretts. 1940: a Pázmány Péter Tudegy. államtud. dr-rá avatta. 1938. VII. 1: a szfőv. szolgálatába lépett, 1940. XII. 19: a VI. ker. adóhiv. gyakornoka, 1943. XII. 22: s-fogalmazója. 1941-45: a folyamőrségnél szolgált. 1944/45: a mo-i harcokban 3x sebesült, amerikai fogságba került, ahonnan 1945. X: tért haza, 1947. I. 1: szfőv. II. o. fogalmazó. 1949: pol. okokból B-listázták, azután anyagkönyvelő, üzemkönyvelő, faipari vállalatoknál 8 é. főkönyvelő. Közben üzemkönyvelői és mérlegképes könyvelői képesítést szerzett. A Pénzügymin. Szervezési és Ügyvitelgépesítési Int-éhez került, ügyvitelszervezői, rendszertervezői és könyvvizsgálói képesítéseket is szerzett. Ezután a Vegyipari Trösztnél számítástechnikával foglalkozott, annak utódcégeinél 1988: nyugdíjazásáig főosztályvez. v. szaktanácsadó, azután önálló könyvszakértő. - 1931: Sopronban a 64. sz. Szt Asztrik csapatban avatták cserkésszé, Bpen a 314. sz. Czuczor Gergely cserkészcsapatban vízi cserkész, őrs- és rajvez. Vízi őrse 1935: megnyerte az orsz. vízi cserkész versenyt. 1938: az orsz. vízi cserkész verseny rendezője. 1946: orsz. vízi vez-h., majd a cserkészet betiltásáig az utolsó orsz. vízi vezetőtiszt. Évtizedekig a Nemzetközi Duna-túra egyik szervezője és vez-je. - Írása: Járjuk a vizet. (Bp., 1941) - M: Tipizált vállalati információ rendszer. Iparági szinten egységes számítógépes szervezés. Bp., 1981. Bo.J.-Fe.Má.-88

Főv. évkv. Bp., 1941/44. (s.v. Pompéry Béla) - Bp. közigazg. címtára 1947:3/1. - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)