Magyar Katolikus Lexikon > P > Pomogáts


Pomogáts Béla (Bp., 1934. okt. 22.-): irodalomtörténész, kritikus. - Tanulm-ait Bp-en 1945: Piar. Ált. Isk., 1949: a Trefort u., 1950: a Piar. Gimn., 1953-58: ELTE m-tört. (később csak m.) szakán végezte. 1956: részt vett a forr-ban, a MEFESZ vez-ének tagja. 1958: a MTA Irodalomtört. Int-ében gyakornok. 1959: letartóztatták, Tökölre internálták, 1960: szabadult. 1961-65: az újpesti Gépipari Technikum tanára. 1965: a MTA Irodalomtud. Int. tud. munk., 1980: főmunk., 1984: osztvez-je, 1992: h. ig-ja, 1996. tud. tanácsadója. - 1980: az irodalomtud. kandidátusa, 1995: dr-a. - 1994-97: az MTA közgyűlésének vál. képviselője, az Irodalomtud. Biz. és az Akad. Kutatóhelyek Tanácsa tagja. 2003: az Illyés Gyula Archívum és Műhely tud. vez-je. - A Literatúra főszerk-je, a Nyelvünk és Kultúránk, az Európai Utas szerk. biz-ának elnöke, a Valóság, a Kisebbségkutatás, a Vigília szerk. biz. tagja és állandó munk. 1988: a Szószóló szerk. biz. eln-e, 1993: Az Erdélyi Szöv. Füzetei társszerk-je. 1996-99: a M. Nemzet szerk. biz. tagja. 1971: a M. Írószövetség tagja, 1995-2001: eln-e. 1985: az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének tagja, 1992: elnöke. 1988: a Történelmi Igazságtétel Biz. tagja, 1990-91: alelnöke. 1994-96: az Ötvenhatos Emlékbiz. szóvivője, 2004: tagja. 1989-1995: a Piar. Diákszövetség, 1991-95: a M. Pax Romana elnökségének tagja. 2003: az Illyés Közalapítány kuratóriumának elnöke. - Kitüntetései: 1953: a Piar. Gimn. Kalazanti Szt József-érme, 1985: az Anyanyelvi Konferencia Bárczi Géza-emlékérme, 1986: a Műv. Alap Irod. Szako-ának kritikusi díja, 1989: Akad. Díj, 1991: József Attila-díj, 1956-os Emlékérem, 1994: M. Közt. Érdemrend Középkeresztje, 1996: Nagy Imre Emlékplakett, Kisebbségekért Díj, 2002: Jósika Miklós Díj, Fábry Zoltán Díj (Kassa), 2003: Széchenyi Díj, Julianus Díj (Csíkszereda), 2004: Hűség a Hazához Érdemkereszt Első Osztálya, 2005: Pro Cultura Hungariae. -

M: Kuncz Aladár. Bp., 1968. (2. jav. bőv. kiad. Kolozsvár-Bukarest, 2001) - Huszonöt év magyar prózája 1945-1969. Bibliogr. Bp., 1970. - Májusfák. Magyar líra 1945-1948. (Vál., szerk., bev.) Uo., 1970. - Tanulmányok, kritikák. Írta Kuncz Aladár. Szerk., utószó. Bukarest, 1973. - Déry Tibor. Bp., 1974. - Mai magyar költők antológiája. Szerk. Juhász Ferenccel. Uo., 1974. - A költő felel. Szerk. Uo., 1975. - Regénytükör. Uo., 1977. - Radnóti Miklós. Uo., 1977. - Sorsát kereső irodalom. Uo., 1979. - Versek közelről. Uo., 1980. - A tárgyias költészettől a mitologizmusig. A népi líra irányzatai a két vh. között. Uo., 1981. - Az újabb magyar irod. 1945-1981. Uo., 1982. - Doromboló. Vál., szerk. Uo., 1983. - A transzilvánizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. Uo., 1983. - Emlék és varázslat. Vallomások Radnóti Miklósról. Vál., szerk., előszó. Uo., 1984. - Kistükör. M. irodtört. arcképek. Szerk., bev., életrajz. Uo., 1985. - Dsida Jenő: Út a Kálváriára. Szerk. Csiszér Alajossal, Rónay Lászlóval, bev. Uo., 1985. - Otthon a világban. Írások Takáts Gyuláról. Kaposvár, 1986. - Jékely Zoltán. Bp., 1986. - A nyugati magyar irod. 1945 után. Béládi Miklóssal és Rónay Lászlóval. Uo., 1986. - Öröktűz. Vál., szerk. Lukács Lászlóval és Rónay Lászlóval. Uo., 1986. - Jelenidő az erdélyi magyar irod-ban. Uo., 1987. - Költészet és népiesség. Békéscsaba, 1987. - Mindenség és történelem. Juhász Ferenc eposzai. Uo., 1988. - Jelzés a világba. Vál., szerk. Béládi Miklóssal, jegyzetek, utószó. Bp., 1988. - Erdélyi magyar olvasókv. Szerk. Uo., 1989. - Irodalmunk szabharca. Uo., 1989. - Leánykérés a havason. Nyírő József vál. elb-ei. Vál. Uo., 1989. - Az irod. köztársasága. M. irod. mozgalmak a 20. sz. első felében. Szerk. Uo., 1990. - Kisebbség és humánum. Uo., 1990. (2. kiad. Uo., 1998) (Műelemzések kiskvtára) - Ezerkilencszázötvenhat, te csillag. A forr. és a szabharc olvasókv-e. Szerk. Medvigy Endrével. Uo., 1991. - Noé bárkája. Uo., 1991. - Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében. Szerk. Kaposvár, 1991. - Párbeszéd Mo-gal. Ny-eu. és tengerentúli m. tanulmányírók. Vál., szerk. Bp., 1991. - Erdély jelene és jövője. Tanulm-ok és előadások. Szerk. Beke Györggyel. Uo., 1991. - A romániai magyar irod. Uo., 1992. (Irodtört. kismonográfiák 1.) - Macskakalendárium. Versek, elb-ek és vallomások. Összeáll. Uo., 1992. - Napló a tört-ről. Publicisztikai írások 1989-1992. Uo., 1992. - Negyedik Eu. Erdélyi kérdések és válaszok. Uo., 1992. - Ötágú síp. A határon túli m. irod. antológiája. Vál. Uo., 1992. - Az idő fölött: 1956. Emlékezések, publicisztikai írások. Bp-Ungvár, 1993. - Ezredvég. Magyar lehetőségek és feladatok. Bp-Ungvár, 1993. (Erdélyi Szöv. füzetei 2.) - M. girondisták. Tanulm-ok és arcképvázlatok. Bp., 1993. - Erdélyi városképek. Vál. Pozsony, 1994. - A negyedik esztendő. Tanulm-ok. Bp., 1994. - Nyugati égbolt. Tanulm-ok a nyugati m. irod-ról. Uo., 1994. (Bibliotheca Hungarica) - A legszebb macskatörténetek. Vál. Uo., 1994. - Vázlat az egészről. Déry Tibor 11 regénye. Uo., 1995. (M. Irodtört. Társ. kiskvtára 12.) - Erdélyi tükör. Tanulm-ok és emlékezések. Uo., 1995. - Kárpát-medencei körséta. Tanulm-ok. Uo., 1995. - Déry Tibor: Niki, Szerelem. Teljes, gondozott szövegek. Szerk. Uo. 1995. - Querela Hungariae. Trianon és a m. irod. Összeáll. Uo., 1996. - Huszonöt esztendő az anyanyelvi konf-k tört-ében. Szerk. Kolczonay Katalinnal. Uo., 1996. - Hulló levelek vére. Tört-ek 1956-ról. Összeáll. Uo., 1996. - Pol. és poétika. Tanulm-ok a népi irod-ról. Miskolc, 1996. - Között. Irod. és közélet. Uo., 1997. - Bpi néző. Cikkek. Kolozsvár, 1997. - Másik Mo. Tanulm-ok a Nyugat íróiról. Bp., 1997. - Sinka István vál. versei. Szerk. Uo., 1997. (A m. költ. kincsestára 55.) - Kisebbségben és magyarságban. Tanulm-ok a szlovákiai m. irod-ról. Dunaszerdahely, 1997. - Épülő hidak. M-ok és románok. Bp., 1998. - Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő. Vál. Uo., 1998. - A virágnak agyara van. In memoriam Kassák Lajos. Vál. Uo., 2000. - Párbeszéd anyanyelven. Tanulm-ok és cikkek a m. irod-ról és az anyanyelvi mozg-ról. Uo., 1998. - Az irod. védelmében. Tanulm-ok, cikkek. Miskolc, 1998. - Két választás között. Egy nemzeti liberális naplója. Uo., 1999. - Szövegközelben. Verselemzések századunk m. lírájából. Bp., 1999. - Az írás értelme. Tanulm-ok és elemzések. Uo., 2000. - Leletmentés. Tanulm-ok és kritikák erdélyi írók műveiről. Uo., 2000. - Nyugat és Kelet között. Esszék, tanulm-ok. Uo., 2000. - Faludy György. Uo., 2000. - Haza a magasban. Vál. Dunaszerdahely, 2000. - Psalmus hungaricus. Százharminchárom magyar vers. Vál. Kaposvár, 2000. - Trianon. A Magyar békeküldöttség tevékenysége 1920-ban. Ádám Magdával és Cholnoky Győzővel. Bp., 2000. - „Transsylvan hősköltemény”. Az erdélyi irod-ról. Uo., 2001. - Változó Erdély. Tanulm-ok Erdélyről. Uo., 2001. - Történelem jelenidőben. Tanulm-ok. Uo., 2001. - Műhely Erdélyben. Tanulm-ok, kritikák. Uo., 2001. - Megújulásra váró hagyomány, kerség, közélet, irod. Uo., 2002. - Escorial, avagy a Cs-tartomány. Összeáll. Pozsony, 2002. - A kor falára. Áprily Lajos emlékezete. Vál., szerk., összeáll. Bp., 2002. - Erdély hűségében. Tanulm-ok és előadások. Csíkszereda, 2002. - Villanófényben. Száz erdélyi arckép. Bp. 2002. - Kulcsok Erdélyhez. Uo., 2003. - Irod. nemzet. Miskolc-Szolnok, 2003. - Magyarok között a nagyvilágban. Úti beszámolók 1980-2001. Bp., 2003. - Költői univerzum. Tanulm-ok Juhász Ferenc költ-éről. Uo., 2003. - A kandúr csodatettei. M. írók a macskáról. Gyűjt., összeáll. Uo., 2003. - Jelszó és mítosz. Vál. Marosvásárhely, 2003. - Fordulat Erdélyben. Cikkek, beszámolók. Bp., 2003. - A költészet szigettengere. Uo., 2004. - Erdélyi tetőn. Irodtört. tanulm-ok. Csíkszereda, 2004. - Tükör és minta. Előadások és tanulm-ok. Kalotaszeg, 2004. - Erdélyi autonómia - eu. integráció. Tanulm-ok. Nagyvárad, 2004. - A Szellem Köztársasága. Tanulm-ok. Bp., 2004. - Lélek tesz csuda dolgokat. A százéves Berzsenyi Társ. antológiája. Varga Istvánnal. Kaposvár, 2004. - Cs. Szabó László: Erdélyi metszetek. Válogatás. Kolozsvár, 2004. - Vajúdó idők küszöbén. Erdélyi m. írók történelmi elb-ei. Gyűjt., összeáll. és szerk. Uo., 2004. - Nyírő József, a székelyek krónikása. Vál. Csíkszereda, 2005. s.k.