Magyar Katolikus Lexikon > P > Pohárnok


pohárnok (lat. pincerna): a Szentírásban csak Salamon udvari emberei közt szerepel (1Kir 10,5), a →hivatalnokok listája (2Sám 8,16-18; 20,23-26; 1Kir 4,2-7; 1Krón 18,14-17) nem tartalmazza. Izr-en kívül Egyiptomban (Ter 40,1-2) és a perzsa udvarban (Neh 1,11) volt ~. →rabsáké R.É.

BL:1486.

Pohárnok (1941-ig Pohárnik) Jenő (Győr, Győr vm., 1898. nov. 24.-München, 1962. nov. 14.): tanító. - 1916: a győri tanítóképzőben végzett, katona, tartalékos hadnagyként szerelt le. 1919: a győri kir. kat. tanítóképző gyakorlóisk-jának tanítója, 1941-44: a Kat. Tanügyi Tanács Ifj. Irod. Biz. tagja. 1920-44: a Dunántúli Hírl. munk., 1922-44: a Gárdonyi Géza Irod. Társ. titkára, a Kisfaludy Irod. Kör titkára s a Győregyhm. R.K. Tanítóegyes. elnöke. 1922: Vitéz Virág András c. 3 fv. színművével megnyerte a Nemz. Színház drámapályázatát, 1938: megkapta a Szt István-ösztöndíjat, mellyel elzarándokolt Rómába. 1945. III: Au-ban, majd az NSZK-ban telepedett le. 1957-62: a Vörösmarty Irod. Kör tagja, 1962: megkapta a Vörösmarty-díjat. - Művei: Észak csillaga. Mesék. Bp., 1925. - Föltámadunk. Irredenta gyermekversek. Győr, 1925. - A gyermekek kir-a. Ifj. reg. Bp., 1927. - Mesegyöngyök. Uo., 1927. - Előre. Versek. Győr, 1928. - Mocsárláz. Színdarabok. Uo., 1929. - A glóriás herceg. Szt Imre-emlékkv. elemi isk-k számára. Szerk. Bp., 1930. - Rabmadár. Cserkészoperett. Zene Klempa Károly és Szalay Albin. Uo., 1930. - Három cimbora. Ifj. reg. Uo., 1936. - A verhetetlen tizenegy. Ifj. reg. Uo., 1936. (München, 1948. ném-ül is; Buenos Aires, 1952) - Szt István kir. Tanulm. Uo., 1937. (Köln, 1951; Cleveland, 1953) - A bűvös korona. Ifj. reg. Uo., 1937. (Szt István országa 5.) - A győzelem útja. Szj. Uo., 1942. (Actio Catholica) - A lovagkereszt. Ifj. reg. Uo., 1943. Elb-ek. Wulfen, 1948. - König der Kinder. München, 1953. - Szép m. világ. Olvasókv. a 3/4. o. számára. Cleveland, 1956. - Die Unbesiegten. München, 1957. - Földr. séták a Kárpát-medencében. Uo., 1957. - Nevelési zseblex. Csíky Á. Máriával. Köln, 1957. - Tarsicius. (Ifj. reg. ném-ül) München, 1961. - 1948. I-VII: szerk. a clevelandi Kisharang 3 sz-át, 1953. IV. 10-1957: a müncheni Új Hungária hetilap fel. kiadója. - Álnevei és betűjegye (itthon): -ő.; Pohárnok Jenő (1941-ig is); Pozsonyi Jenő. 88

A Kisfaludy Irod. Kör évkv-e Győr, 1931:41. - Mérő 1966:111. - MIL II:511. (téves adatokkal) - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)

Pohárnok Márton, OSPPE (17. sz.-1765. okt. 28.): szerzetes. - Kézirata: Libellus mortuorum Ord. S. Pauli primi Eremitae ab A. 1714-1811. (az OSZK-ban Petrus Gnadt Enchiridion c. kézirata mellé kötve, ~ 1714-65: írta). 88

Szinnyei X:1307. - Kisbán II:32, 392.