Magyar Katolikus Lexikon > P > Poós


Poós Rezső (Győr, Győr vm., 1877. márc. 23.-Budafok, 1935. dec. 9.): plébános. - A gimn-ot Győrött és Székesfehérvárt, a teol-t Innsbruckban végezte, ahol 1900. VII. 26: pappá szent. Budafokon kp., 1907: Pesthidegkúton, 1922: Budafokon plnos, 1929: sztborbálai c. apát. - M: A személyiség ereje. Írta F. X. Kerer nyomán. Bp, 1906. - A tökéletes ember. Írta F. X. Kerer nyomán. Uo., 1906. - Máriaremetei emlék. Uo., 1908. - Andenken an Maria Einsiedeln. Uo., 1908. - Életbátorság. Bp., 1912. (2. kiad. Uo., 1931) - A mi Urunk Jézus Krisztus élete és tanításai. Írta Berthe P. nyomán. Uo., 1913. - Mária-Remete rövid tört. és kalauz a végzendő ájtatosságokhoz. Uo., é.n. (1914) - Remete Nagyasszonya háborúban, békében könyörülj mirajtunk. (Emlék Máriaremetéről. 2. kiad.) Uo., 1916. - Közelebb hozzád, Istenem! Kat. imádságoskv. Uo., 1925. - A Budafok és Vidéke hetilapnak 1929. III. 23-1935. IV. 27: fel. szerk-je, 1929. IV. 20-: fel. kiadója is. A Vidéki Hírlapírók Orsz. Szöv. és a Pázmány Hírlapírók Egyes. tagja. 88

M. társad. lex. 1930. - Schem. AR. 1932:114. - Nemz. Újs. 1935. XII. 10. - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)