🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Poór
következő 🡲

Poór Anna Brigitta, ANK (Szentkirály, Vas vm., 1907. jún. 28.-Gyón, 1982. dec. 30.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. - 1927. IV. 26: Szombathelyen lépett a kongr-ba. 1929. VIII. 15: első, 1932. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. A r-ben betegápoló nővérként dolg. r.k.

Poór Ferenc (Bp., 1871. szept. 29.-Szeged, 1936. ápr. 26.): bőrgyógyász, egyetemi tanár. - A gimn-ot és az egy-et Bpen végezte, 1897: orvosi okl-et szerzett, a kórbonctani, a belgyógyászati, majd a berlini, 1899-1905: a bpi bőrgyógyászati klinikán képezte magát; gyakornok, majd tanárs., 1907: a bpi egy. a bőrbetegségek kór- és gyógytana mtanárává képesítette. 1905: a bpi János, 1908: Rókus, 1910: a Szt István kórház bőrgyógyász főorvosa. 1918: eü. főtanácsos. 1923. V. 28: a szegedi egy. bőr- és nemikórtan ny. r. tanára, 1923-36: tanszékvez., s a bőr és nemikórtani klinika ig-ja. Az öröklődő bőrbetegségekkel, a szifilisszel foglalkozott, a funkcionális bőrgyógyászati vizsgálatok egyik meghonosítója. 1922: a SZIA IV. o. tagja. 1926-29: a Szegedi Orvosszöv. elnöke, 1928: a M. Dermatológiai Társ. alelnöke. - M: A dermatológia evoluciója a 19. sz-ban. Bp., 1913. (Klinikai Füzetek) - A syphilis kórtana és gyógyítása. Uo., 1914. - Dermatológia. Uo., 1922. - A m. kir. Ferenc József tudegy. bőr- és nemikórtani klinikája Szegeden 1923/30. Szeged, 1930. - Az orvosi gondolkodás fordulójáról. Bp., 1931. (Klny. Orvosképzés). T.E.

SZIA tagajánl. 1922:16. - Nemz. Újs. 1936. IV. 28. - SZIA Értes. 1936:67. - Venerologiai Szle 1936:14. sz. - MÉL II:433. - Szegedi egy. alm. 1971:363. Arck. (1922: a MTA tagja!) - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)

Poór Imre (Pápa, Veszprém vm., 1745. nov. 28.-Felsőrajk, 1808. márc. 10.): pap, tanár. - A humán tárgyakat Pápán és Győrött, a fil-t Nagyszombatban tanulta. 1765. X. 26: lépett a pálos r-be, 1766. X. 26: szerz. fog-at tett, a teol-t Rómában a CGH növendékeként végezte. 1772. IV. 27: pappá szent. 1779: Pesten a bölcs., 1781: Nagyszombatban az egyhtört., 1783-: Pesten a mat. és bölcs. tanára. 1786: a r. föloszlatásakor a máriavölgyi ktor lakója. Fölvették a veszprémi egyhm-be, 1788. VII. 11-1779. IX. 18: Felsőrajkon lelkész, ahonnan betegsége miatt a szüleihez költözött Pápára. 1794. III. 12: Badacsonytomajon kp., 1800. VI. 30: Pápán a Szt Ilona Aggápolda lakója. - M: Dissertationes adversus libertinos in applicanda ad studium theologicum philosophia. Pest, (1783). 88

Szinnyei X:1415. (s.v. Poor) - Kisbán II:447. (s.v. Poór) - Pfeiffer 1987:853.

Poór János, Szt Annáról nev., Piar (Vállaj, Szatmár vm., 1862. szept. 14.-Nagykároly, 1900. júl. 14.): gimnáziumi tanár. - A gimn. 1-6. o-át Nagykárolyban, a 7. o-t Szatmárnémetiben járta, 1880. VIII. 27: lépett a r-be, a 8. o-t Kecskeméten végezte. 1882-83: Nyitrán teol-t tanult, a nagykárolyi gimn. h. tanára, ott teol. tanulm-ait is befejezte. 1885: Kolozsvárt termrajz-földr. szakos hallg. 1886: Debrecenben, 1887-93: Nagykanizsán tanított. 1891. VI: tanári vizsgát tett. A Nagykanizsai Irod. és Művészeti Kör tagja. 1895: Nagykárolyban gimn. tanár, 1895-1900: a a Kölcsey Egyes. egyik alapítója és az irod. szako. jegyzője, fölolvasó estélyeinek rendezője. - M: A földr. tanulásához szükséges térképismeretekről. Nagykanizsa, 1892. (Klny. nagykanizsai főgimn. értes.) 88

Magyar Gábor: Az Úrban elhunyt rendtagok kegyeletes emlékezete. Bp., 1902:13. - Szinnyei X:1422. (*Porházapuszta, Szatmár vm. - Csanálos közs. pusztája) - Koltai 1998:304.

Poór Mária Chatharina, ANK (Gyöngyösszőllős, Vas vm., 1910. máj. 18.-Szombathely, 1978. ápr.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. - A polg. isk. elvégzése után 1928. X. 15: Szombathelyen lépett a kongr-ba. 1930. VIII. 15: első, 1934. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. A r-ben betegápoló nővérként dolg. r.k.


Poór Margit Vincencia SZLT (Pat, Somogy vm?, 1908. ápr. 29.–Bakonybél, 1984. aug. 29.): szerzetesnő. – Szakácsnőnek tanult. 1937. XI. 27.: Bp-en lépett a r-be. –1950 u. a veszprémi Gyermekkórházban dolg. 1977. a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.