🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Plósz
következő 🡲

Plósz Béla (Pest, 1863. máj. 19.-Bp., 1945. jan. 6.): állatorvos, főiskolai tanár. - Az el. isk-t és a gimn. 1-2. o-át magánúton, a 3-8. o-t a gyakorló gimn-ban 1882: végezte. 1885. VI: állatorvosi okl-et szerzett Bpen. 3. éves hallg-ként Azary Ákos belgyógyászati klinikáján asszisztens, később uo. tanárs., az állati szemek szövettanával, majd Nádaskay Béla irányításával bonctani vizsgálatokkal foglalkozott. 1887. XII: állatorvosi sebészeti és belgyógyászati klinikai s-tanár. 1891: a Szőrtüszőatkák morphológiája c. tanulm-a alapján a bpi egy. bölcs. dr-rá avatta. Bécsben, 10 havi áll. ösztöndíjjal Fro-ban és No-ban képezte magát. - 1892-99: a törv-széki állatorvostan előadója, 1894: ny. rk., 1897. IV: a sebészet ny. r. tanára. 1899-1918: szaktárgyain kívül az állatorvosi szülészetet is előadta. 1921. II. 28: nyugdíjaztatta magát. - A m. lótenyésztés válságának megszüntetésére 1925. I: h. államtitkárként a Földművelési Min. lótenyésztési főig-jává nevezték ki, ahol 13 é. szolgált, 1938. I. 1: végleg nyugalomban. 1944. XII: lakhatatlanná lőtt otthonát el kellett hagynia, ismerőse lakásába, majd pincéjébe húzódott, ahol hurutos betegségben halt meg. - 1897-1921: mint a sebészeti és szemészeti tanszék vez-je a klinikát átalakította, új épülettel bőv., lehetőséget adva a korszerű állatorvosi sebészet fejlesztésére. Érdeme az állatorvosi aszepszis bevezetése. Új gyógyító és műtéti eljárásokat vezetett be ill. próbált ki. Az altatást és helyi érzéstelenítést elterjesztette, ~ kezdeményezte a meddőség kór- és gyógytanának külön előadásait s a szülészeti klinika létrehozását. Lótenyésztési felügy-ként a tájegységeknek megfelelő fajták kialakítása mellett a törzskönyvezést a fejlődés alapjának tartotta, támogatta a lovassport egyes-eket s a lókiállításokat. 1916: a SZIA IV. o. tagja. - M: Adatok a kutya szőrtüsző-atkájának morphologiájához. Dri ért. Bp., 1891. - Az ovariotomiáról. Uo., 1892. (Klny. Veterinarius) - Állatorvosi szemészet. Írta Möller Henrik. 2. újonnan átd. kiad. Ford. Uo., 1895. - Sebészeti műtéttan. Uo., 1897. (Állatorv. Kézikvt. 1.) (2. kiad. 1908) - Ált. sebészet. Uo., 1903. (Uaz 7.) - Részletes sebészet. 1-2. r. Uo., 1907; 1912. (Uaz 12; 16.) - A helybeli érzéstelenítés. Uo., 1909. (Klny. Állatorvosi Lpk.) - A hörgősség orvoslása a Morgagni-féle öböl nyálkahártyájának kifejtésével. Uo., 1911. - Szövetek és szervek átültetése. Uo., 1912. 88

Szinnyei X:1255. - M. társad. lex. 1930:448. - M. Állatorvosok Lapja 1963:10. sz. (Guoth Gy. Endre) - Biographia 1967:103. Arck. - MÉL II:420. - Gulyás/Viczián XX. (2 ízben prorektor volt)