🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pivár
következő 🡲

Pivár Ignác, Szt Terézről nev., Piar (Csobánka, Pest vm., 1843. ápr. 1.-Bp., 1905. máj. 3.): tanár. - 1861. IX. 16: Vácott lépett a r-be, 1866. IV. 2: ünn. fog-at tett. A gimn. 8. o-át 1866: Kolozsvárott, a teol-t 1868: Nyitrán, 1869: Szentgyörgyön végezte, VIII. 12: szent. pappá. Tanár 1870: Kecskeméten, 1871: Pesten, 1872: Vácott, 1875: Kolozsvárott, 1880: Vácott. A süketnémák váci int-ében 1885: vicerektor, 1892: ig. 1896: ig. a vakok bpi int-ében. Szerepe volt a süketnémák és vakok hazai okt-ának korszerűsítésében. Kidolgozta int-eik új szabályzatait, rendtartásait, meghonosította a munkával nevelés módszereit. M. nyelvre alkalmazta a Braille-írást. Szorgalmazta a vakok nevelése során a zene alkalmazását, megalapította ének- és zenekarukat. Szervező munkájának eredményeképpen épült fel a vakok korszerű nevelőint-e Bpen. - Fm: A beszélő siketnémák nyelvtanítása. Vác, 1887. - Bibliai tört. siketnéma növendékek számára. Uo., 1888. - Kis hangtan, vezérfonálul a siketnémák tanítóinak számára és magánhasználatra. Uo., 1895. - A vakok ügyének fejlődése és mostani állása Mo-on. Bp., 1904. 88

Szinnyei X:1215. - Piaristák a XIX. és XX. sz-ban. Bp., 1942. (Tihanyi Tibor: ~ 1843-1905) - Szentgyörgyi Gusztáv: ~ piar. és a siketnémák hangos beszédtanítása. Bp., 1943. - Tihanyi Tibor: ~. Uo., 1943. - Koltai 1998:299.