🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pius, XII.
következő 🡲

Pius, XII., Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli (Róma, 1876. márc. 2.-Róma, 1958. okt. 9.): XI. Pius utódaként 1939. III. 2-1958. X. 9: pápa. - 1899: pappá szent., 1901-től az Államtitkárságon dolgozott. 1902: egyhjogi dr. 1904: P. Gasparri közvetlen munk. 1909: a Nemesi Akad-n a pápai diplomácia tanára. A külügyi kongr-ban 1911: al-, 1912: h., 1914: titkár. 1917: szardeszi c. érs-ként pp-ké szent. A bajor kir. udvarban, 1920: No-ban nuncius. Megkötötte 1924: a bajor, 1929: a porosz konkordátumot és bíb. 1930: államtitkár, XI. Pius közvetlen munk. - Pápasága első hónapjaiban mindent elkövetett a háború megakadályozásáért. A háború kitörése után azonnal létrehozta a p. segélybiz-ot és hírszolgálatot, hogy a hadifoglyokon, menekülteken és deportáltakon segíthessen. A zsidókat védelmébe vette és segítette. 1939-42: négy karácsonyi üzenete a békéről szólt. - Beszédeiben és írásaiban a legkülönbözőbb tud. területeken fejtette ki az Egyh. hagyományos tanítását. Különösen a mariológia érdekelte. 1950. XI. 11: Munificentissimus Deus konst-jában hirdette ki →Mária mennybevételének dogmáját. 1954. VI. 29: Mária kirnői méltóságáról nyilatkozott az Ad coeli Reginam enc-ban. - 1943. VI. 29: a Mystici corporis enc-ban az →egyháztanról, IX. 30: a Divino afflante Spirituban a szentírástud-ról, 1947. XI. 20: a Mediator Deiben a lit-ról, 1950. VII. 12: a Humani generisben a kor fil. és teol. irányzatairól, 1956. V. 15: a Haurietis aquasban a Jézus Szíve-tiszteletről írt. 1949. VII. 1: elítélte a kommunizmust és kiközösítés terhe mellett tiltotta meg a kat-oknak a komm-kkal való közösséget. - Megszervezte a hierarchiát 1946: Kínában, 1950: Brit-Ny-Afrikában, 1951: D-Afrikában, 1953: Brit-K-Afrikában, 1955: Burmában. - Sztté avatta 1940. V. 2: Galgani Gemmát, Pelletier Máriát, 1943. IX. 19: Árpádházi Margitot, 1946. VII. 7: Cabrini Xaveria Franciskát, 1947. V. 15: Flüei Miklóst, VI. 22: Realino Bernardint, Britói Jánost, Cafasso Józsefet, 1947. V. 13: Bichier des Ages Johanna Erzsébetet, Garicoits Mihályt, 1947. VII. 20: Montforti Grignon Mária Lajost, VII. 27: Labouré Katalint, 1949. V. 15: Lestonnaci Johannát, VI. 12: Rossello Mária Jozefát, 1950. IV. 23: Capitaneo Bartolomeát, Gerosa Vincenciát, V. 28: Valois Johannát, VI. 11: Srambi Mária Vincét, VI. 24: Goretti Máriát, VII. 9: Paredesy Flores Mária Annát, 1951. VI. 24: Vialari Emiliát, Mazzarello Mária Dominicát, X. 21: Gianelli Mária Antalt, Bianchi Mária Xavér Ferencet, Laconi Ignácot, 1954. V. 29: X. Piust, VI. 12: Savio Domonkost, Bufalói Gáspárt, Pignatelli Józsefet, Di Rosa Maria Crucifixát, Chanel Pétert. - ~ erősítette meg 1939. III. 3: Tóth Tihamér veszprémi, IV. 7: Dudás Miklós hajdúdorogi, VII: Bubnics Mihály rozsnyói, VII. 10: Grősz József szombathelyi, VII. 19: Madarász István kassai és Czapik Gyula veszprémi, XII. 24: Márton Áron erdélyi pp-öt, 1940. VII: Kovács Vince cpp-öt, 1941. I. 21: Apor Vilmos győri, 1942. III. 26: Scheffler János szatmári, IX. 24: Pétery József váci pp-öt, 1943. V. 7: Grősz József kalocsai és Czapik Gyula egri érs-et, 1944. III. 3: Mindszenty József veszprémi, III. 17: Kovács Sándor szombathelyi, III. 25: Hamvas Endre csanádi pp-öt, 1945. X. 2: Mindszenty József esztergomi érs-et, 1946: bíb-t, VI. 16: Papp Kálmán győri, IX. 4: Bánáss László veszprémi, 1948: Erőss Alfréd, Boros Béla és V. 20: Rogács Ferenc cpp-öt, 1949. VI. 10: Badalik Bertalan veszprémi pp-öt, 1950: Bukatko Gabriel g.k. kőrösi adm-t, 1951: Bárd János cpp-öt, Hamvas Endre esztergomi adm-t, III. 11: Kisberk Imre, IV. 1: Endrey Mihály, IV. 29: Szabó Imre cpp-öt, 1957. VI: Endrey Mihály esztergomi adm-t, 1958. III. 2: Rogács Ferenc pécsi pp-öt. - M-ul: Summi pontificatus enc. Bp., 1939. - Engesztelő imádságok 1940. XI. 24-re. Uo., 1940. - Zigány Miklós-Fényi András: ~ élete és vál. beszédei. Uo., 1942. - Karácsonyi rádióbeszéd 1942. Ford. Galla Ferenc. Uo., 1943. - Mystici corporis enc. Uo., 1943. - Karácsonyi rádiószózat 1943. Rákospalota, 1944. - Utóda 1958. X. 9: XXIII. János. T.J.

Pfeiffer Miklós: A jövő a miénk... ~ p. nunciuskorabeli tanítása. Rozsnyó, 1939. (Klny. Új Élet) - Molnár Olga: Húsvéti zarándoklat Rómába. (Pécs, 1939) (Klny. M. Női Szle) - Früchtl Ede: ~ p. Bp., 1939. - Kállay Miklós: A p. és a Vatikán. - Pozsonyi László: ~. Uo., 1941. - Jánosi József: ~ p. karácsonyi beszéde. Uo., 1942. - Halász Péter: Tartsd meg Isten Sztatyánkat. Uo., 1942. - Czapik Gyula: Hódolat ~ p-nak. Uo., 1942. - Le Vatican et la guerre. Uo., 1944. - ~. Élete és vál. beszédei. Írta és a beszédeket ford. Zigány Miklós, Fényi András. Uo., 1942. (4. kiad. 1944) - Serédi Jusztinián: ~ pontifex victima. Uo., 1943. (Klny. SZIA Értes.) - Pataky Arnold: ~ p. 25 é. ppi jub-a. Uo., 1943. (Klny. uo.) - A 12 Pius. Uo., 1943:405. - La Vatican et la guerre. Uo., 1944. (Klny. Nouvelle Revue de Hongrie) - Vigília 1949:393. (Doromby Károly: A Sztatya beszéde Róma papjaihoz), 557. (~ p.); 1950:549. (r.p.[Radó Polikárp]: A Humani Generis enc.), 649. (Uő: Az új dogma), 670. (Uő: A p. körlev. a papi életsztség előmozdításáról); 1952:117. (Ohmacht Nándor: A ker. házasság égető kérdéseiről); 1953:483. (Mihelics Vid: Eszmék és tények); 1956:169. (Ijjas Antal: A 80 é. ~ p.); 1957:157. (Mihelics Vid: Eszmék és tények); 1958:109. (A Sztatya az életfunkciók meghosszabbításáról), 641. (~), 705. (Balanyi György: ~ p. és akik előtte jártak) - Halan, Jaroslav: A sátán szolgálatában. Ungvár, 1953. - Világosság 1965:8. (V. M.: „Mélységes és jóakaratú baráti kötelék...”) - Friedlander, Saul: ~ és a Harmadik Birod. Bp., 1966. - Századok 1966:452. (B. Lőrincz Zsuzsa: Adatok a Vatikán pol-jához a m. diplomáciai iratokban [1939-40]) - LThK VIII:542. - Mondin 2001:682.