🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pius egyesületek
következő 🡲

Pius egyesületek (ném. Piusvereine): a vallásszabadság védelmére alakult demokratikus katolikus egyesületek német nyelvterületen. - W. →Ketteler br., Mainz későbbi pp-e hatására az elsőt 1848. III: A. F. Lennig alapította kat. férfiaknak egyhm. egyes-ként „Pius egyesület a vallásszabadságért” néven (IX. Pius p-ra utalva) Mainzban. Nyártól szerte No-ban elterjedt: az októberi mainzi első ném. kat. napon (→katolikus nagygyűlés) már 17 közp. egyes. vett részt 1200 helyi egyes-tel, s létrehozták No. Kat. Egyes-ét. - Az 1850-es években a ~ mindinkább a kerszoc. eszmék terjesztői lettek, maga a ~ név visszaszorult. A ~ az előfutárai a 19/20. sz. fordulóján No-ban, Svájcban és Au-ban kialakult kat. népegyleteknek. - 1867-1914: létezett No-ban egy Akadémiai Pius Egyes. is. **

LThK VIII:544.