🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pilátus
következő 🡲

Pilátus (lat., vsz. 'kopasz'), teljes nevén Poncius Pilátus: Judea római prokurátora (→helytartó) Kr. u. 26-36 között (Lk 3,1). - Nevét egy nemrég felfedezett felirat is őrzi. A profán tört-írás (Philo, Josephus Flavius: ZsidTört 18,2.2; 3,1-4,2; 6,5; ZsidHáb 2,9.2-4) kevés jót jegyzett fel róla, esetleg beérte csupán neve említésével (Tacitus). Izr. fiainak vallási érzékenységét Josephus Flavius szerint két ízben is megsértette. Nem vette figyelembe, hogy Izr. fiai irtóznak a bálványoktól, és a róm. katonákat ezredük zászlói alatt (amelyeken a császár képe volt látható) vonultatta be Jeruzsálembe, majd Heródes egykori palotájában a császár nevével ellátott fogadalmi képeket állított ki. Izr. fiainak passzív ellenállására és egy előkelő izr-nak Tiberius cs-hoz intézett kérelmére ezeket az intézkedéseket kénytelen volt visszavonni. Igen nagy elégedetlenséget váltott ki azzal is, hogy egy vízvezeték építésének költségeit a Templom kincstárából fedezte. Egy 3. alkalommal a →szamaritánusok ellen indított harcot, és szükségtelenül kegyetlenkedett. Emiatt Szíria legátusa, Vitellius leváltotta, és számadásra Rómába idézték. Az evang-ok elsősorban bíróként említik Jézus perében (Mt 27; Jn 18;. ApCsel 3,13; 4,27; 13,28; 1Tim 6,13; →szenvedéstörténet). Néhány más szentírási részlet jól beillik abba a képbe, melyet a profán tört-írás adott róla. Így az ellentét közte és →Heródes Antipász között (Lk 23,12) vsz. onnan eredt, hogy a fentebb említett kérelmet Heródes - feltehetően - aláírta, de utalhat a 23,12 arra az ellenállásra is, melyet ~nak a vízvezeték építésekor meg kellett törnie. Magától értetődő, hogy a későbbi ker. irod-at többet foglalkoztatta ~ alakja. Euszébiosz több szerzőt felsorol, akik szerint ~ öngyilkosságot követett el; ezt az eseményt az apokrif Mors Pilati hosszadalmasan ecseteli. Más apokrif írások: Pilátus levele Claudiushoz (= Tiberius) Jézus ártatlanságáról, egy 2. levél Tiberiushoz, Anaphora Pilati, Vindicta Salvatoris és a →Nikodémus evang-aként is ismert Acta Pilati. Más szerzők szerint Nero kivégeztette; egy apokrif irat (~-hagyomány) szerint Tiberius ítélte halálra bűnbánó ker-ként. Kivégzése tört-ileg nem valószínűtlen. - Ikgr. A Krisztus felett ítélkező ~ a 4. sz. szarkofágokon megjelent, a passió- és a keresztút-ábrázolások állandó jelenete. **

Kirschbaum III:436. - BL:1481.