🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Piarista Diákszövetség
következő 🡲

Piarista Diákszövetség, Bp., 1924.-1946. júl. 26.?: a piarista középiskolák tanulói szervezeteinek szövetsége. - Székhelye IV. Piarista u. 1. 1937: taglétszáma 1773 fő. - Tagegyesületei a diákok segélyezése, ünnepélyek rendezése mellett a hősi halált halt egykori diáktársaiknak, jeles tanáraiknak emléket állítva őrizték hagymányaikat. - 1. Váci Piar. Diákszöv. (1923. VI. 10-1948?). Kiadványai: A Váci Iskolatársak Egyesülete 1-2. esztendeje. (Vác, 1926), Uaz 3. és 4. esztendeje. (Uo., 1927), Váci Piar. Diákszöv. évkv-e 1928-1936. (Uo., 1936) - 2. Bpi Piar. Diákszöv. (1924. VI. 15-1948?). 1942 őszén megvásárolta a balatonszárszói cserkészüdülőt, ahol kb. 600 főt üdültethetett. Létszáma 1942: 1995 fő. Kiadványai: A Bpi Piar. Diákszöv. alapszabályai (Bp., 1924), A Bpi Piar. Diákszöv. 1-9. esztendeje. (Uo., 1925-33), A Bpi Piar. Diákszöv. 10-17. évkv-e (Uo., 1934-41) - 3. Kecskeméti Piar. Diák-Egyes. (1925. III. 21-1948?). Létszáma 1942: 247 fő. - 4. Nagykanizsai Piar. Diákszöv. (1925-1948?). Taglétszáma 1942: kb. 300 fő. Kiadványa: A Nagykanizsai Piar. Diákszöv. alapszabályai (Nagykanizsa, 1935). - 5. Debreceni Piar. Diákszöv. (1926. tavasz-1948?). Taglétszáma 1942: 220 fő. - 6. Veszprémi Piar. Diákszöv. (1926. XI. 21-1948?). Taglétszáma 1942: 480 fő. Kiadványai: A Veszprémi Piar. Diákegyes. (a 2. sz-tól Szöv.) kiadványai (Veszprém, 1927) 1. A Veszprémi Piar. Diákegyes. első é. működése. Uo., 1927; 2. (?); 3. Raák Gyula: Egy kis gyümölcskertészet és pomológia Uo., 1929; 4. A Veszprémi Piar. Diákszöv. 1928-ban. Uo., 1929. 5. Sziklay János: Pintér Kálmán emlékezete. Uo., 1930. 6. Bokrossy Jenő: Bolgár Mihály emlékezete. Uo., 1932.; (7.?); 8. A Veszprémi Piar. Diákszöv. 1938-ban. Uo., 1938. - 7. Szegedi Piar. Diákszöv. (1929. XII. 15-1948?). 1934-35: egy. és főisk. hallg. bevonásával 47 fős Iuventus csoportot alakítottak, azután szakoszt-ok szerint működtek. 1934: diáksegélyező családokat szerveztek, évi 200-400 pengővel segélyeztek. Taglétszáma 1942: 157 fő. Kiadványai: Szegedi Piar. Diákszöv. alapszabályai. (Szeged, 1930); Emlékezés a 30 é. találkozóra 1931. VI. 7. (Uo., 1931); A Szegedi Piar. Diákszöv. Vademecum füzetei (1934-: mint a gimn. évkv. külön füzete) - 8. Tatai Piar. Diákszöv. (1932. V. 26-1948?). Taglétszáma alapításakor 130 fő, 1942: 260 fő. - 9. Tatai Piar. Öregdiákok Bpi Szövetsége (1934-1948?). Taglétszáma 1942: 96 fő. - 1998: Magyar Piarista Diákszövetségként újjáéledt. Tu.I.

Dobrovits 1937:124. - Balanyi-Lantos 1943:400.