🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Petrus Venerabilis
következő 🡲

Petrus Venerabilis, Szt, OSB (Auvergne, Fro., 1092/94-Cluny, 1156. dec. 25.): apát. - A nemes de Montboissier családból származott. Oblátus Sauxillanges priorátusában, 1109: Clunyben tett fog-at I. Hugó apátnak. 1115-20: Vézelayban, 1120: Domène-ben perjel. 1122. VIII. 23: Cluny 9. apátja. Első éveit beárnyékolta, hogy elődje, Pontius de Mergueil (1109-22) 1126: erőszakkal próbálta visszavenni az apáti széket, de ~nak hamarosan sikerült felszámolnia a belső megosztottságot. 1130: annak ellenére is II. Ince p-t (ur. 1130-43) támogatta, hogy II. Anaklét ellenp. (1130-38) clunyi szerz. volt. Ktora érdekében járt Itáliában, Spo-ban és Angliában, de elődeinél csekélyebb pol. tevékenységet fejtett ki. 1132: ált. kápt-t tartott Clunyben. 1146-48: a hagyományok őrzése mellett igyekezett megreformálni Clunyt. Clairvaux-i Szt Bernáttal szemben ügyesen megvédte mindazt, amiben Cluny eltért a →benedeki regulától. 1140: fölvette →Abaelard-t, és 1142 u. fölkereste Héloise-t →Le Paraclet-ben. Az eretnekekkel, muszlimokkal és zsidókkal szemben kevésbé volt megértő, vitairataiban hevesen támadta őket. 1142/43: Kettoni Róberttel és Karintiai Hermannal először fordíttatta latinra a →Koránt és más arab műveket. - A Venerabilis, 'tiszteletreméltó' jelzőt már életében megkapta Szt Bernáttól és Barbarossa Frigyestől. Ü: a rendben máj. 11. **

NCE XI:230. - LThK 1993. VIII:142.