🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Petrovácz
következő 🡲

Petrovácz Gyula (Óbecse, Bács-Bodrog vm., 1877. márc. 25.-1940 u.): mérnök, felső ipariskolai tanár. - A kalocsai jezsuita gimn-ban 1894: éretts., a József Műegy-en 1898: mérnöki okl-et szerzett. A győri folyamszabályozó társulat szakaszmérnöke, 1899: a vági Rába-híd vasbeton alépítményének és a Rábaszabályozó Társulat székházának építője. 1901: a bpi áll. felső építőiparisk-n előbb az út-, víz- és hídépítéstan, utóbb az építési szerkezettan előadója. ~ alapította és 20 é. vez. az int. menzáját. Többnyire →Foerk Ernővel közösen 1939-ig kb. 50 tp-ot tervezett, köztük a szegedi Fogadalmi tp-ot, a kelebiai, a Bp-Kerepesi úti, -Béke téri, -Kassai téri pléb., a bajai, kaposvári, kispesti Jézus Szíve-tp-okat. Kb. 50 tp-ot épített át v. állított helyre, pl. a kalocsai érs. szegyh-at, a sárvári nagytp-ot. ~ építette a bpi Szt Orsolya zárda isk-ját, a temesvári r.k. papneveldét, a nagyszombati gimn-ot, a kalocsai városházát és az érs. kórházat, 20 isk., 17 pléb., 12 gazd. int. épületét. 1907-: a kalocsai érs. műszaki tanácsosa, a kalocsai főegyhm. művészeti előadója. A Ker. Községi Párt egyik alapító tagja, 1920-: a szfőv. tvhat. biz. tagja, utóbb örökös tagja, 1922-: a Szfőv. Közmunkák Tanácsának tagja. 1923: a Ker. Gazd. Párt programjával a bpi III. választóker. nemzgyűl., 1927-39: a bp-déli ker. ogy. képviselője. 1935. V-: a Képzőműv. Társulat ig-ja. 1937-38: a bpi XXXIV. Euch. Világkongresszus szervezésének műszaki biz. ig-ja, a műszaki létesítmények tervezője. - M: Földmérés. Bp., 1910. (Építőmunkavezetők Kvtára 26.) - A kalocsai érs. főegyhm. újabb templomi építkezései 1907-1911. Foerk Ernővel. Uo., 1912. - Jelentés az építőiparos-tanulók asztala első 10 évének működéséről. [Összeáll.] Uo., 1914. - 25 év a Kalocsai Érs. Főegyhm. építőmunkájában. [Képek] Uo., 1929. 88

Bpi áll. f. építőiparisk. összevont értes. Miskolc, 1926:93; 1927:6. Arck. - M. ogy. alm. 1927. Arck.; 1931. Arck.; 1935. - Karczag 1932:788. - ML 1935. II. - Ker. m. közél. alm. II. - Gulyás/Viczián XX.

Petrovácz József (Baja, Bács-Bodrog vm., 1845. febr. 24.-Kalocsa, 1927. dec. 31.): leányiskolai igazgató. - Baján 4 gimn-ot, 1863: Kalocsán tanítóképzőt végzett. 1863: házitanító, 1864-78: Foktőn, Bajaszentivánon, Óbecsén tanító. 1878. XII: érs. s-tanfelügyelő és az érs. el. és 1881. VII: a polg. tanítónőképző tanára is. 1888: a kalocsai zárdai leányisk-k ig-ja. A SZIT tud. és irod. o-ának és 1915: a SZIA I. o. tagja. - Társszerzőkkel (Mócsy Antallal, Schultz Imrével, Steinberger Ferenccel és Walter Gyulával) kb. tucatnyi el. isk. olvasó és tankv-et írt m-ul és ném-ül. - Műve még: A tanítási anyag megkülönböztetésére szolgáló elvek az osztott és osztatlan népisk-kban. Többekkel. Bp., 1883. T.E.

Szinnyei X:1056. - Ötven esztendő emléke 1863-1913. ~ jub. ünnepére. Összeáll. Dreisziger Ferenc. Kalocsa, 1913. - Schem. Col. 1913:59.