🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pethő
következő 🡲

Pethő Angéla M. Julianna, OPraem (Szombathely, Vas vm., 1909. jún. 15.-Budakeszi, 1976. máj. 4.): szerzetesnő. - Apja Zoltán r.k., anyja Körnöczy Rozália r.k. Gimn. éretts. és tanítónőképző elvégzése után 1930. VIII. 31: Külsővaton lépett a →Premontrei Női Kanonokrendbe. 1932. VII. 31: első, 1938. VII. 31: örök fog-át uo. tette. Fiókházakban főnöknő. r.k.

Pethő Imre (Emery) (Detroit, Mich., USA, 1916. nov. 21.-): lelkész. - 1943: a detroiti egyhm. papjává szent. - Verseskötetei: Of bitter grapes. Boston, 1943. - As the swift seasons roll. Uo., 1947. - Alien in the land. Uo., 1950. 88

Gulyás/Viczián XX.

Pethő István, OSPPE (Szombathely, ?-1679): szerzetes. - Tőketerebesen lépett a r-be. A nagy pestisjárvány idején önként vállalta a betegek ápolását, míg maga is a fertőzés áldozata lett. **

Puskely 1994:334.

Pethő Jenő, SJ (Ungvár, Ung vm., 1898. nov. 12.-Eger, 1983. dec. 28.): lelkész. - 1916: a kalocsai jezsuita gimn-ban éretts. VII. 3: lépett a r-be, a fil-t Lengyo-ban és Kalocsán végezte. 1921-24: Pécsett a Pius Koll. nevelője. Olaszo-ban teol-t végzett és hittud-ból drált. 1927. VII. 25: Bpen pappá szent. 1928-29: Bpen újoncmesterh., 1928-32: a Pázmány Péter Tudegy-en m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. IX. 1: a kalocsai Szt István Gimn., 1941: a pécsi Pius Gimn. tanára. 1946. III: a pécsi ÁVH letartóztatta, 3 hónapra internálta. 1947: a kalocsai gimn. tanára. 1948: kalocsa-belvárosi kp. 1950: a pécsi jezsuita rendházban lévő Pius Gimn. tanára. VI. 10: éjjel az ávósok rendtársaival együtt Mezőkövesdre hurcolták. Fölvették az egri főegyhm. tagjai közé, 1950: Sajóládon, 1956. X. 1: Érken, 1969: Eger-Lajosvárosban lelkész. - Írása: Jezsuita történeti évkv. 1940-1942. Bp., 1942. (Gerő György SJ: Keresztény Herkulese) - M: A Jézus-társasági kalocsai szt István gimn. és ált. isk. 1947-48. évkv-e. Szerk. Tüll Alajossal. Kalocsa, 1948. 88

Cat. SJ 1935:48; 1947:58. - Jámbor 1936:121; 1940:158; 1942:259. - Pálos 1992:186. - Diós 1999:169. (2575.) - Hetényi Varga 2002. II:296. Arck.

Pethő Lénárd János, OFM (Ekel, Komárom vm., 1883. febr. 5.-Szombathely, 1971. jan. 3.): hitszónok. - A komáromi bencés gimn-ban tanult. 1898. VIII. 29: lépett a mariánus tart-ba. 1904. VI. 19: ünn. fog-at tett, 1905. VI. 13: Szombathelyen pappá szent. Uo., 1908: Székesfehérvárt hitszónok. 1909: Pozsonyban magiszter és a tartfőn. titkára. 1912: Sümegen elöljáró, 1916: Esztergomban házfőn., 1917: Andocson plnos és házfőn., 1921-1923: Felsősegesden plnos. 1924: Székesfehérvárt hitokt. 1926: Búcsúszentlászlón, 1927: Andocson magiszter. 1933: Bpen, 1939: Veszprémben, 1942: Esztergomban házfőn., 1945: Szombathelyen magiszter és hitszónok. 1950: uo. kisegítő lelkész. - Részt vett a szombathelyi és pesti ferences tp. orgonájának tervezésében. - M: Az andocsi búcsújáróhely ismertetése. Vác, 1929. 88

MKA 1928:218. - Schem. SM 1940:46; 1949:104. - Tóth 1948:126. - Schem. SM 1949:87. - Bíró 1955:453. - Szolg. 1971. 10:118. - Diós 1999:169. (2577.)

Pethő Sándor (Pásztori, Sopron vm., 1885. márc. 1.-Balatonfüred, 1940. aug. 25.): újságíró. - A középisk-t Győrött, Sopronban és Pápán, az egy-et Kolozsvárt, Halléban és Nápolyban végezte. Kolozsvárt 1908: drált és 1909: tört-földr. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1909-18: a bpi VIII. ker. főgimn., 1924-ig a VI. ker. főgimn. tanára. 1912. VII. 7-1915. VI. 28: az Élet képes heti folyóir. fel. szerk-je. 1914-19: az Új Nemzedék főmunk. 1920: az Új M. Szle h. szerk-je, 1924-től csak újságírással foglalkozott. 1920. XII. 15-1934: a Magyarság c. napilap főmunk., 1934-1938. VII: főszerk-je. Amikor a nyilasok megvették a Magyarságot, távozott és 1938. VIII. 10: főszerk-ként megalapította a M. Nemzet c. napilapot, mely legitimista alapon szembefordult a ném. befolyással. 1940. VII: a főszerk-ségről lemondott, de haláláig a lap vezércikkírója maradt. Autóbaleset áldozata. - 1924: a SZIA II. o. tagja. - Írása: Mo. gyásza Prohászka Ottokár pp. halálakor. 1927. Bp., 1927. (megemlékezése) - M: A róm. szt. birod. bomlásának okai és körülményei. Győr, 1907. - Zrínyi és Machiavelli. Bp., 1910. (Klny. B. Szle) - Pol. arcképek. A Mo. vezéregyéniségei. Uo., 1911. - Sorsok. Tanulm-ok. Uo., 1913. - A szabharc eszméi. Uo., 1916. (Bibliotheca vitae 30.) - A szárazföldi háború mérlege. Uo., 1917. - Kísérlet a vh. katonai tört-ének (1914-15) összefoglalására. Uo., 1916. (Klny. Bpi VIII. ker. főgimn. értes.) - A m. állam válsága és a Szt Korona. Uo., 1919. - Mo. és az Entente-hatalmak 1848/49-ben. Uo., 1919. - Strassbourg-Metz-Presbourg-Kassa. Uo., 1919. - Andrássy és ellenfelei. Uo., 1924. - Világostól Trianonig. A mai Mo. kialakulásának tört. 2. kiad. Uo., 1925. - Görgey Artur. A hadműveleteket leírta Julier Ferenc. Uo., 1930. - Le Comte Albert Apponyi. Paris, 1931. - A m. Capitoliumon. A m. kir. eszme a Duna völgyében. Bp., 1932. - Szekfű Gyula tört. írása. Uo., 1933. - Forr. volt-e v. összeomlás? Kortört. tanulm. Uo., 1934. (Klny. M. Szle) - A magunk útján. Uo., 1937. - A m. nemz. tört. ősidőktől napjainkig. Asztalos Miklóssal. Bev. Szekfű Gyula. Uo., 1933. (ol-ul: Storia dell'Ungheria. Ford. Filippo Faber. Milano, 1937) - Komáromi János. Sárospatak, 1938. - Csillagos órák. 44 vezércikk. Bp., 1939. - Egy kis nép nagy gondjai. Bev. Pethő Tibor. Uo., 1985. - Álneve és betűjegyei: p.s.; P.S.; Rábaközi (M. Figyelő, 1916); Spectator (Élet, 1914); Sztratégosz (M. Figyelő, 1916). T.E.

SZIA tagajánl. 1924:6. (tört-lat. szakos tanár) - Nagy Miklós: Világostól Trianonig. ~ kv-ének bírálata. Bp., 1926. - Sréter István: Megjegyzések ~: „Görgey Artur” c. művére. Uo., 1930. - Irodt. 1940:181. - M. Nemz. 1940. VIII. 27. Arck. - Nemz. Újs. 1940. VIII. 27. Arck. - Ker. m. közél. alm. II:822. - Kemény 1942:62. - MIL II:475. Arck. - Gulyás 1956:612. - MÉL II:403. Arck. - Gulyás/Viczián XX.