🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pest-Pilis megye
következő 🡲

Pest-Pilis megye, 1853. jan. 19.-1860. dec. 10.: közigazgatási egység a Magyar Királyságban. - Az 1848/49-i forr. és szabharc. leveretése után a vm. önkormányzati ellenállás megelőzésére 1853. I. 19: kiadott új cs. közigazg. rendelet (definitivum) →Pest, Pilis és Solt vármegye É-i részén alakította ki ~t, amit Pest és Buda orsz. törv-széki, valamint budai, gödöllői, monori, nagykátai, ócsai, pesti, ráckevei, váci járási székhellyel az akkor létesített pest-budai kormánykerületbe soroltak. A Bach-korszak bukásával 1860: az uralkodó Károlyi István gr-ot Pest-Pilis-Solt vármegye főispáni helytartójává nevezte ki, aki 1860. XII. 10-re összehívta közgyűlését, mely visszaállította az önkénnyel fölosztott vm-t; alispánnak Nyáry Pált (1806-71) választották, aki 1849 u. több évi várfogságot szenvedett. 1861. X. 27: a vm. gyűléseket betiltották, a vm. tisztviselői lemondtak állásukról és 1865-ig szünetelt a vm. önkormányzat (→passzív rezisztencia), amikor a kiegyezés előkészítéseként részben helyreállították Pest-Pilis-Solt vm-t s az alkotmányos életet. A vm. önkormányzatot véglegesen 1867. IV. 10: állították helyre. (1950. I. 1: lényegében ~ ter-én hozták létre rendelettel →Pest megyét.) 88

Helységnévtár 1858:15. - Borovszky 1910. I:215. - Edelényi Szabó 1928:676. [22. sz. térkép]