Magyar Katolikus Lexikon > P > Perényi család


Perényi család: Abaúj vármegyei család. - Első ismert őse, Orbán 1292 k. nyerte el Perény várát. A ~ nevesebb tagjai: Miklós 1352: hrussói, Péter 1360: regéci várnagy, Miklós 1387-90, János 1390-†96, Imre (†1418) 1397-1404: pohárnokmesterek, Péter 1398-1401: székelyispán, 1415-†23: országbíró, Miklós 1417-18, 1420-†28: lovászmester, István (†1437) 1431-36: asztalnokmester, János 1431-37, 1438-†58: tárnokmester, Imre (†1519) 1504 u. nádor, ennek fia Péter (1502-48). A ~ Imrétől származó ún. nádori ága a 16. sz: kihalt. A ~ második ága 1590: br. rangot nyert. Legnevesebb tagja Zsigmond (1783-1849. X. 24.), a szabharcban vitt szerepe miatt I. Ferenc József hatóságai kivégezték. Ennek fia, Zsigmond (1870-1946) koronaőr, felsőházi elnök, Friedrich István kormányában 1919. VIII. 15-VIII. 27: belügymin. B.A.

Nagy VIII. - Kempelen VIII. - Fügedi 1986:418.