🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pensauriói
következő 🡲

Pensauriói János (†1392. ápr. 2.): megyéspüspök. - Kánonjogi dr. és bíb.(?). A MA-ban 1386. VI. 5-1392. IV. 2: zenggi mpp. Zsigmond kir. 1388. VIII. 28: kir. helynökként Zárába küldte, ahol Tvardkó boszniai kir. elleni közös védelemről tanácskozott a fenyegetett tengermelléki városok küldötteivel. Bár sereget és pénzt nem vitt, elérte, hogy azok - Trau és Zára kivételével - védszöv-et kötöttek. - Utóda 1392. VI. 29: unokaöccse, Pensauriói Lénárt. T.E.

Mendlik 1864:120. (1388-92: pp.) - Gams 1873:389. (14.) (1388. VII. 28-1392. IV. 2: pp.) - Margalits 1900:175. (s.v. De Cardenalibus János) - Schem. Z-M. 1916:26. (15.)

Pensauriói Lénárt (14-15. sz.): megyéspüspök. - Kánonjogi dr., 1391: zágrábi főesp., 1390-97: esztergomi knk., ált. érs. helynök. 1391: intézkedett, hogy Pozsony vm. plnosai az eddigi szokás szerint a pozsonyi Szt Márton-tp. plnosától szerezzék be a sztelt olajokat, aki azt Esztergomból hozassa. Esztergomi házát a kápt-ra hagyta. - Pecsétjén (50 x 30 mm) 1391: a képmező fölső részén csillagokkal díszített rombuszhálós mezőben álló Szt István kir., bal kezében országalma, válláról köpeny omlik le. A talapzatul szolgáló íves alépítmény alatt →címerpajzs. Körirata gyöngysoros keretben. - A MA-ban 1392. VI. 29-1404: zenggi mpp., széke 1405. IV. 15-XI. 28: üres, utóda 1405. VIII. 31: Winter Tamás OESA. T.E.

Mendlik 1864:120. (1395-1403: pp.) - Gams 1873:389. (15.) - Matković 1887:LXIV. - Kollányi 1900:70. (1392. VI. 19: pp.; 1401. III: már nem élt) - Schem. Z-M. 1916:26. (16.) - Bodor 1984:68. (24.)