🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Patrona Hungariae Leánygimnázium
következő 🡲

Patrona Hungariae Leánygimnázium, Bp., IX. Knézich u. 3-13.: 1. Nevei: 1930: Az Isteni Szeretet Leányai Társulatának Patrona Hungariae Leánygimnáziuma (Bp. IX. Knézits u. 7.); 1948: Bpi IX. ker. Állami Rozgonyi Piroska Leánygimnázium (Knézits u. 5-7.); 1950: Budapesti Patrona Hungariae R.K. Ált. Leánygimnázium; 1963: Patrona Hungariae Gimn.; 1995: Patrona Hungariae Elemi, Zeneiskola, Gimn. és Szakiskola (Knézich u. 3-13.); 1996: Patrona Hungariae Ált., Zeneiskola, Gimn., Diákotthon és Szakiskola; 1998: Patrona Hungariae Gyakorló Ált. Isk., Gimn., Diákotthon, Zene- és Szakiskola; 2000: Patrona Hungariae Ált. Iskola, Gimn., Diákotthon, Zene- és Szakiskola, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Apor Vilmos Kat. Főisk. Gyakorlóiskolája; 2004. IX: Patrona Hungariae Ált. Isk., Gimn., Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Apor Vilmos Kat. Főisk. Gyakorlóiskolája. - 2. 1930.-1948. jún. 16. Fenntartója az →Isteni Szeretet Leányai Társulata volt. Mindig országos beiskolázású volt. 1938. VI: tartották az első érettségit. Az internátussal is rendelkező ~nak 1940: 19 tanára, 279 növ-e volt. 1948. VI. 16: államosították Rozgonyi Piroska Áll. Ált. Gimn. néven. Diákotthona: →Patrona Hungariae Internátus. - 3. 1950. szept. 11: az →Állam és Egyház közti megállapodás alapján a →Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek kongr-ja a →Szent Margit Nevelőintézet egy épületrészében nyitotta meg újra. Az épületet szinte üresen, fölszerelés nélkül kapták meg; benne élelmiszeripari, szakközépisk. koll. is működött. A tanításba a gimn. régi tanárait is bevonták. 1993-ig a 4 évf-os gimn-ban folyamatosan 2 párhuzamos oszt-ban oktattak, évente 70-80 leány érettségizett. - 1979: a nővérek megszerezték az ingatlan tulajdonjogát, 1990 u. bővítették, felújították. 1991: a jogelőd kongr-t kártalanították, nagy építkezésbe kezdtek. 1995 nyarán készült el az épületegyüttes, mely megfelelő helyet biztosít a rháznak és a kibővített ~nak. - 1994. IX: 6 évfolyamos gimn-má alakult, és a koll. helyek száma is 120-ról 200-ra nőtt. 1995. IX: 6 évf. ált. isk-t és zeneisk-t nyitottak a régi épületrészben leányok és fiúk számára. Az éretts. után 13. évf. képzésként számítástechnikai szakisk. évf-ot indítottak, ez 2003: megszűnt. 1998. IX: az ált. isk. az Apor Vilmos Kat. Főisk. gyakorlóisk-ja, 2000. IX: a gimn. a Pázmány Péter Kat. Egy. gyakorlógimn-a. - Létszámok 2003. IX: az ált. isk-ban 30 pedagógus 325 leányt és fiút, a gimn-ban 50 ped. 425 leányt (közülük 185 kollégista), a zeneisk-ban 25 tanár 415 diákot tanított. - Ig-i: 1950: →Papp László Piar, 1973: Pálos Margit M. Paschalis, 1978: Lászlófi Piroska M. Tacita, 1979: Erdősi Edit M. Caritas, 2003: Csermely Irén M. Irén. - Kápolnájuk org-ját (2/12 m/r) 1907: a →Rieger gyár építette. (op. 1342.), 1975: Baróti István és Hock Bertalan átépítette.  Csermely Irén M. Irén

KKF 1940:13. - Schem. Strig. 1997:517.