🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Paszkál, II.
következő 🡲

Paszkál, II., Pasqualis, Ranierus (Ravenna, Romagna-Róma, 1118. jan. 21.): B. II. Orbán utódaként 1099. VIII. 13-1118. I. 21: pápa. - Ktorban nevelkedett. Szt VII. Gergely tette bíb-sá. Pápasága elején nyugodt volt a helyzet: Jeruzsálemet a keresztesek uralták, még támogatni is tudta őket. 1100: véget ért a ravennai egyházszakadás (Wibert). Theoderik, Albert és IV. Szilveszter ellenpápasága csak rövid ideig tartott. 1102-től azonban kiújult az →invesztitúra-harc. IV. Henrik követelte a gyűrűvel és pásztorbottal való beiktatás jogát, ~ 1102: megújította a tilalmát és a cs. kiközösítését. 1105: támogatta V. Henrik lázadását és föloldotta atyjának tett hűségesküjét. Ezen éles szembenállás mellett lassan érvényesülni kezdett Chartres-i →Ivó elmélete, mely az invesztitúrában szétválasztotta a lelki és a világi oldalt. Ennek szellemében Angliában I. Henrik és Anzelm canterburyi érs. 1107: megegyezett: a kir. lemondott az invesztitúráról, a pp-ök pedig hűbéresi esküt tettek neki. Fro-ban formális megegyezés nem született, a gyakorlat azonban ez lett hosszú időre. V. Henrik 1106-09: tárgyalt ~lal, de gyakorolta a teljes invesztitúrát, ~ pedig 1106: Guastallóban, 1108: Beneventóban, 1110: Lateránban a zsin-on ismételte meg a tilalmat. Amikor Henrik Rómába ment, radikális megoldást javasolt, amit a sutri konkordátumban 1111. II. 9: rögzítettek: Henrik a cs-koronázáskor lemond az invesztitúráról, a ném. pp-ök viszont lemondanak a birod. birtokokról és regáliákról. II. 12: a Szt Péter-baz-ban ezt ki is hirdették, de a Gergely-párti pp-ök és fejed-ek olyan erővel tiltakoztak, hogy a koronázás nem történhetett meg. Henrik ekkor elfogatta ~t, és IV. 12: Ponte Mammolóban kikényszerítette tőle a privilégiumot, hogy a szabadon és simónia nélkül megválasztott pp-öket gyűrűvel és pásztorbottal beiktathatja, ~ pedig többé nem fogja őt kiközösíteni. Másnap megtörtént a cs-koronázás. ~ azonban parvilegiumnak nevezte e kicsikart kiváltságot, s 1112: és 1116: zsin-on vonta vissza. Henriket ugyan nem közösítette ki, de a Gergely-pártiak nyomására jóvá kellett hagynia több fr. és ném. zsin. kiközösítő végzését. Már 1116: el kellett hagynia lázadás miatt egy időre Rómát. 1117: Henrik elől menekült Beneventóba, ahol kiközösítette Mauritius bragai érs-et, aki ünnepélyesen megkoronázta Henriket. Röviddel Rómába való visszatérése után az Angyalvárban halt meg. - ~ erősítette meg 1101: Simon pécsi, 1102: Volfer egri, Máté veszprémi, Sinoidinus zágrábi pp-öt, Ugolin kalocsai érs-et, 1103: Sixtus váradi pp-öt, Crescentius spalatói érs-et, Marcell váci, Manasse zágrábi pp-öt, 1105: Lőrinc esztergomi érs-et, Gyárfás nyitrai pp-öt, 1106: Pál kalocsai érs-et, Simon erdélyi, György győri, 1113: Fáncsika zágrábi pp-öt, 1114: Fulbert kalocsai érs-et. - Utóda 1118. I. 24: II. Geláz. T.J.

LThK VIII:129. - Mondin 2001:225.