Magyar Katolikus Lexikon > P > Pap-Szilágyi


Pap-Szilágyi József, illésfalvi (Értarcsa, Bihar vm., 1813. ápr. 13.-Nagyvárad, 1873. aug. 5.): g.k. megyéspüspök. - A gimn-ot Nagyváradon, a teol-t Bécsben végezte, az Augustineumban képezte tovább magát, ahol teol. dr-rá avatták. Vulcan pp. Nagyváradon 1836. VIII. 27: pappá szent. A nagyváradi ppi hiv-ban sztszéki jegyző, majd sztszéki ülnök. 1839: Vulcan pp. halála után Radnóthy János és Cornely János kápt. helynökök, 1842: Erdélyi Vazul pp. titkára, 1845: knk. és irodaig. 1848: egyhm. isk. felügy., 1850: tanügyi tan. a nagyváradi tanker. g.k. iskoláinak főig-ja. Számos isk-t épített s azokat korszerű berendezéssel látta el. A belényesi g.k. gimn-ot 8 o-os int-té fejlesztette, a tanárok fizetéséhez saját jövedelméből é. 600 Ft-tal járult hozzá. 1852: megalapította a nagyváradi rum. tanulók olvasó társ-át. 1847/48: az ogy-en a kápt. képviselője. Küzdött a gyulafehérvári g.k. érsség visszaállításáért. 1857: c. apát, 1862. III. 28: kápt. helynök, 1862. XI. 1: kinev., 1863. III. 16: megerősített, Balázsfalván V. 3: fölszentelt nagyváradi mpp., székét V. 17: foglalta el. 400 ort. családot nyert meg az uniónak. Szembefordult a m. lit. nyelv bevezetésének törekvéseivel; papjainak megtiltotta a →hajdúdorogi mozgalomban való részvételt; eljárását egyházfegyelmi okokkal indokolta. 1867: p. trónálló. Az I. Vat. Zsinaton (1869-70) a pápai tévedhetetlenség kihirdetése mellett szavazott. Több mint 100 ezer Ft-ot hagyott egyhm. célokra. - Fm: Enchiridion juris ecclesiae orientalis. Nagyvárad, 1861. - Scurta istoria a credintiei Romaniloru (A rumének hitének rövid tört.) Uo., 1845. - Catechismusu unirei toturora romaniloru. (Az összes rumének uniójának kátéja) Uo., 1864. - Utóda 1873. XII. 22: Olteanu János. 88

Mendlik 1864:130. - Gams 1873:386. (5.) - Márki 1880. - Szinnyei X:315. - Pirigyi 1982:109. - Jakubinyi 2004:92.