🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pannonhalmi könyvtár jegyzéke
következő 🡲

Pannonhalmi könyvtár jegyzéke: a legkorábbi fennmaradt magyarországi könyvjegyzék. - Szt László 1093 k. okl-be foglaltatta a pannonhalmi Szt Márton bencés monostor vagyonát. A könyvek az ingó és ingatlan vagyontárgyak sorában kaptak helyet. A felsorolt 80 kötet, mivel jó részük kolligátum lehetett, legalább 200 művet tartalmazott. A kódexek fele a mise és a zsolozsma végzésénél használatos liturgikus kv., nagy számuk a korabeli liturgikus élet magas színvonaláról tanúskodik. Szt Benedek regulája és Nagy Szt Gergely-féle életrajza, valamint Sulpicius Severus Szt Márton-életrajza a szerz-ek állandó közös olvasmányai voltak. A teol. anyag egészében véve korszerű. A klasszikus szerzők (Cato, Cicero, Donatus, Lucanus) művei okt. célt szolgáltak a kolostor isk-jában. - Kiadásai: A pannonhalmi Szt Benedek-rend tört. Szerk. Erdélyi László-Sörös Pongrác. Bp., 1902. I:349, 590. - Magyarul: Kv. és kvtár a magyar társad. életében az államalapítástól 1849-ig. Szerk. Kovács Máté. Bp., 1963:63. M.E.

Székely 1984:55. (Csapodi Csaba: A kk. kvtári katalógusok eszmetörténeti tükröződése) - Mons Sacer I:327. (Veszprémy László: A pannonhalmi bencés apátság kv-ei a 11. sz. végi összeírás alapján)