🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pannonhalmi füzetek
következő 🡲

Pannonhalmi füzetek, Pannonhalma, 1926-1943; 1995-: a pannonhalmi főapátsági Szt Gellért Főiskola hallgatóinak doktori értekezései a →Pannonhalmi Szemle kiadásában. - (1.) Koller K. Pius: Faj és haj. 1926. - (2.) Rados Tamás: Horatiusi nyomok Ausonius költ-ében. 1928. - (3.) Herczeg R. Frigyes: Sopron vm. tört. a Hunyadiak korában (1437-1490). 1928. - (4.) Vanyó Tihamér Aladár: A kat. restauráció Ny-Mo-on. 1928. - (5.) Kurzweil Géza: A forma mint kifejező eszköz Klopstock ódakölt-ében. 1928. - (6.) Nagy K. Amadé: A Zala-Sárvíz csatorna szögének földtani viszonyai. 1928. - (7.) Csóka (J.) Lajos: Sopron vm. kat. egyh. és tanügyi viszonyai III. Károly és Mária Terézia korában. 1929. - (8.) Kokas Endre: Az 1880-as évek irod. élete. 1930. - (9.) Brunner Emőd: A fr. felvilágosodás és a m. kat. hitvédelem. 1930. - (10.) Monsberger R. Ulrik: A hazai ném. naptárirod. tört. 1821-ig. 1931. - (11.) Kelemen Atanáz: Keresztély Ágost hg. kat. restaurációs tevékenysége a győri egyhm-ben. 1931. - 12. Jámbor Mike: Prohászka Ottokár term. szemlélete. 1932. - 13. Piszker Olivér: Barokk világ Győregyhm-ben Zichy Ferenc gr. ppsége idején (1743-83). 1933. - (14.) Tardos Vida: Térgörbék szinguláris pontjairól. 1934. - (15.) Juhász Gergely: Klopstock m. utókora. 1935. - 16. Nemes Vazul: Tertullianus gör. műveltsége. 1935. - 17. Jánosi Gyula: Barokk hitélet Mo-on a 18. sz. közepén a jezsuiták működése nyomán. 1935. - 18. Kelemen Szulpic: Újabb vizsgálatok a szénmonoxid molekula IV. pozitiv sávrendszeréről. 1936. - 19. Pénzes Balduin: Az ún. „Almanach líra”. 1937. - 20. Gacs Emilián, B.: Szoszna Demeter György kz-os énekeskv-e (1714-1715). 1938. - (21.) Hets Aurelián: A jezsuiták iskolái Mo-on a 18. sz. közepén. 1938. - (22.) Pados Ottokár: Vörösmarty term. szemlélete. 1938. - 23. Kerényi Olaf: A m. irod. népiesség úttörői. 1. (Nagy János szanyi plnos élete és irod. munkássága) 1939. - 24. Markos János: Kultsár István 1760-1828. 1940. - (25.) Pálos L. Ferenc: Kovács János Márk (1782-1854) énekeskv-ének szerepe a kat. egyh. énekreformok tört-ében. - Függelék: Kovács Márk: Az énekes karnak szereplői és szabályai 1844. c. kz. kiad-a. 1940. - 26. Olofsson Placid: Gr. Széchenyi István irod. pártolása. 1940. - (27.) Rozmán Erik: A török kérdés a m. irod-ban. 1940. - (28.) Kögl J. Szeverin: Mosonmegyei ném. kz-os énekeskv-ek. 1941. - 29. Gácser Imre: Az 1211. é. tihanyi összeírás helyesírása és hangtani sajátságai. 1941. - 30. Tihanyi Bánk: Az istenek megjelenése Euripides drámáiban. 1941. - 31. Polgár Vilmos: Mo. és a m-ok a 17. sz. ol. közvéleményben. 1942. - (32.) Sarlós Engelbert: Szuggesztió és nevelés. 1942. - 33. Bognár Imre Ede: Pápa település földr-a. 1943. - 34. Söveges Dávid: A karácsonyi játék. 1943. - 35. Olajos A. Elréd: G. K. Chesterton. 1943. - 36. Somorjai Ádám: A makarioszi/szimeoni iratok. 1995. - 37. Varga László: A Pannonhalmi Szent Benedek-rend népiskolái és általános iskolái az egyházmegyei tanügyigazgatás tükrében (1919-1948) 1996. - 38. Kiss Domonkos: Régi magyarországi könyvek a Pannonhalmi Szent Benedek-rendi Főkönyvtárban az 1786-os abolíciós katalógus alapján. 1996. - 39. Szentjakabi Lázár: Karner Egyed versei. Latin tanítóköltemények a XVIII. sz. elejéről. 1997. - 40. Lukácsi Márk: Vajda Sámuel élete és irodalmi munmkássága. 1997. - 41. Korzenszky Richárd: Kasia István énekgyűjteménye. 1997. - 42. Tóth János Aldemár: A pannonhalmi gazdálkodás története a XVII. század derekán. 1998. - 43. Hegedüs Odó: Bencés irodalmi élet Pannonhalmán a két világháború között. 1998. - 44. Sólymos Szilveszter: Himmelreich György pannonhalmi kormányzóapát (1607-1637) könyvkatalógusának földolgozása. 1998. - 45. Tibold Gábor Attila: A pannonhalmi könyvtár története. Különös tekintettel annak fejlődésére 1802-től napjainkig. 1961/1999. - 46. Tóth A. Veremund: Szent Mechtild és Szent Gertrúd szimbolizmusa. 1949/1999. - 47. Horváth E. Ciprián: Az igehirdetés teológiája. 2003. - 48. Medgyessy L. Emmánuel: Kegyelem és akarat a személyes imádságban. Ph.-Tihany, 2003. - 49. Pesti Sz. Ágota OSB: Dr. Kühár Flóris OSB, a lelkipásztor. Ph.-Tiszaújfalu, 2004. - 50. Borián Gellért Elréd OSB: Zrínyi Miklós a pálos és jezyuitta  történetírás tökrében. 2004. - 51. Galambos Ferenc Iréneusz OSB: Az egyházi év a magyar középkorban. 1953/2004. 88


Pannonhalmi füzetek, Pannonhalma, 1926–1943; 1995–: a pannonhalmi főapátsági Szt Gellért Főiskola hallgatóinak doktori értekezései a →Pannonhalmi Szemle kiadásában. – Lásd IX. köt: 505. o. – 36. Somorjai Ádám: A makarioszi/szimeoni iratok. 1995. – 37. Varga László: A Pannonhalmi Szt Benedek-rend népiskolái és általános iskolái az egyházmegyei tanügyigazgatás tükrében (1919–1948) 1996. – 38. Kiss Domonkos: Régi magyarországi könyvek a Pannonhalmi Szt Benedek-rendi Főkönyvtárban az 1786-os abolíciós katalógus alapján. 1996. – 39. Szentjakabi Lázár: Karner Egyed versei. Latin tanítóköltemények a XVIII. sz. elejéről. 1997. – 40. Lukácsi Márk: Vajda Sámuel élete és irodalmi munmkássága. 1997. – 41. Korzenszky Richárd: Kasia István énekgyűjteménye. 1997. – 42. Tóth János Aldemár: A pannonhalmi gazdálkodás története a XVII. század derekán. 1998. – 43. Hegedüs Odó: Bencés irodalmi élet Pannonhalmán a két világháború között. 1998. – 44. Sólymos Szilveszter: Himmelreich György pannonhalmi kormányzóapát (1607–1637) könyvkatalógusának földolgozása. 1998. – 45. Tibold Gábor Attila: A pannonhalmi könyvtár története. Különös tekintettel annak fejlődésére 1802-től napjainkig. 1961/1999. – 46. Tóth A. Veremund: Szt Mechtild és Szt Gertrúd szimbolizmusa. 1949/1999. – 47. Horváth E. Ciprián: Az igehirdetés teológiája. 2003. – 48. Medgyessy L. Emmánuel: Kegyelem és akarat a személyes imádságban. Ph.–Tihany, 2003. – 49. Pesti Sz. Ágota OSB: Dr. Kühár Flóris OSB, a lelkipásztor. Ph.–Tiszaújfalu, 2004. – 50. Borián Gellért Elréd OSB: Zrínyi Miklós a pálos és jezsuita történetírás tökrében. 2004. – 51. Galambos Ferenc Iréneusz OSB: Az egyházi év a magyar középkorban. 1953/2004. 88