Magyar Katolikus Lexikon > P > Pannonhalmi Szent Gellért Főiskola


Pannonhalmi Szent Gellért Főiskola: Elődje a pannonhalmi bencés ktori isk., amelyben a ktor alapítása idején, 996 k. kezdődött a tanítás, s a 16. sz. végéig folyt. A török háborúk miatt megszűnt a ktorban a szerz. élet, s az isk-ban 1690: kezdték újra tanítani a bölcs-et, ez 1694: 3 évessé vált. A r. növ-ek a teol-t a nagyszombati egy-en, ill. külf-ön végezték. A bölcs. okt-a a ~n 1702: egészült ki teol. tagozattal. 1776: megszervezték a tanárképző collegium repetentiumot, mivel ettől kezdve a bencés r. átvette a komáromi gimn-ot. II. József 1786: föloszlatta a r-et, de 1802: helyreállították, s számos gimn. vezetését bízták rá. Tovább folyt a bölcs-teol. okt. mellett a tanárképzés, a hagyományos módon. Ezt továbbfejlesztve 1870/71: épült ki a helyi új, középisk. szaktanári képzést adó tanárképző int., amelyben tanulmányaikat befejezve a rendtag-tanárjelöltek az áll. tanárképesítő biz. előtt szerezték képesítésüket. 1921: a bölcs-teol. és gimn. tanári kiképzés idejét 5 évre emelték. A képzőintézmény neve 1925/26-tól ~. Értékes tud. kutatási eredményeiket tették közzé a főisk. tanárai a főisk. kv-sorozataiban. 1948-tól a rtagok bölcs-teol. képzése folyik a főisk-n, tanári kiképzésük 1950-től a bpi ELTE-n történik. Havi tud. folyóirata a →Pannonhalmi Szemle (1926-44). →Pannonhalmi Szent Benedek-rendi Főapátsági Líceum M.I.

Sárközy Pál: A pannonhalmi főapátsági Szt Gellért Főisk. Pannonhalma, 1933.