🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pannonhalmi Szemle könyvtára, A
következő 🡲

Pannonhalmi Szemle könyvtára, A, Pannonhalma, 1932-1944: füzetsorozat a folyóirat kiadásában. - 1. Kurzweil Géza: Új embertípus, új ízlés, új irod. 1932. - 2. Bánhegyi Jób: Kaffka Margit. 1932. - 3. Lovas Elemér: Pannonhalma környéke az ó- és kk-ban. 1934. - 4. Kühár Flóris: Canterbury Szt Anzelm istentana. 1933. - 5. Sárközy Pál: A Pannonhalmi Főapátsági Szt Gellért Főisk. 1933. - 6. Uő: Nagyszombati régi matematikusok. 1933. - 7. Radó Polikárp-Kurzweil Géza: A maradék megtér. 1933. - 8. Mihályi Ernő: A m. falu egyházműv-e. 1934. - 9. Bánhegyi Jób: Harsányi Lajos költ-e. 1934. - 10. Karsai Géza: Az elnyomatás korának ellenzéki irod-a (1849-1867). 1934. - 11. Szúnyogh X. Ferenc: A lit. apostolság munkaprogramja. 1934. - 12. Vanyó Tihamér: Mussolini egyénisége. 1935. - (13.) Csóka J. Lajos: Világnézet és tört-szemlélet. 1935. - 14. Karsai Géza: A vallásos népr. fellendülése. 1937. - 15. Vanyó Tihamér: Az új ném. pogányság. 1936. - 16. Szúnyogh Xavér Ferenc: A szentmise lelke. (Justitia aut caritas?). Szellemtört. tanulm. a sztmiséről. 1937. - 17. Bánhegyi Jób: A m. nőírók. 1936. - 18. Mérei Kálmán: Lelki készségek fejlesztése a gyermekben. 1936. - 19. Csóka J. Lajos: Bessenyei György és a bécsi udvar. 1936. - 20. Vanyó Tihamér: A modern kat. ffi vallásossága. 1937. - 21. Bánhegyi Jób: P. Gulácsy Irén regényei. 1937. - 22. Lovas Elemér: Pannónia róm. úthálózata Győr környékén. 1937. - (23!) 22. Kniewald Károly: A zágrábi érs. kvtár MR. 126. (11. sz.) jelzésű Sacramentumának m. rétege a MR. 67. sz. zágrábi Breviárium (13. sz.) megvilágításában. 1938. - 24. Csorba Tibor, Sz(akácsi): Marján Zdziechowski (1861-1938). 1938. - 25. Kniewald Károly-Kühár Flóris: M. sztek ünnepei és miséi a Pray-kódexben. 1939. - 26. Csóka J. Lajos: Kk. bencés isk-ink. 1939. - 27. Vanyó Tihamér: A nő szerepe a tört-ben. 1939. - 28. Jánosi Gyula: Barokk búcsújáróhelyeink táji vonásai. 1939. - 29. Vanyó Tihamér: A nőről vallott felfogások háttere. 1939. - 30. Jámbor Mike: A leventeképzés érdekében. 1940. - 31. Szalay Jeromos: A „lélek szerint való nevelés”. 1940. - 32. Kolos Endre: Irod. élet a Felvidéken. 1940. - 33. Szalay Jeromos: A fr. kat. isk-k. 1940. - 34. Kolos Endre: A trianoni Erdély regénykölt-ének világa. 1941. - 35. Levárdy Rezső: Az Árpádkor Krisztus-képe. 1941. - 36. Kolos Endre: Az új népies irod. mozg. 1941. - 37. Maródi Árpád: Valóság és műv. 1941. - 38. Rezek Román: Prohászka esztétikája. (1942) - 39. Olajos (A.) Elréd: Newmann. 1943. - 40. Mihályi Ernő: Műv. élet Pannonhalmán. 1943. - 41. Szalay Jeromos: Maxence van der Meersch. 1944. - 42. Vanyó Tihamér: Háború, idegek, lelkierő. 1944. - 43. Olajos (A.) Elréd: Newmann és Manning. 1944. 88