🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pannonhalmi Gyűjtemények
következő 🡲

Pannonhalmi Gyűjtemények: A →Pannonhalmi Főapátság legjelentősebb gyűjteményei a levéltár és a könyvtár, de nagy képzőművészeti, numizmatikai, valamint természettudományi gyűjteménnyel is rendelkezik. - A Főapátsági Levéltár nagyon gazdag középkori okleveles anyagban, itt őrzik az első írásos magyar nyelvemléket, a →tihanyi alapítólevelet (1055), a főapátság interpolált alapítólevelét, a Szt László uralkodása idején (1093 k.) készült összeíró levelet, amely az első mo-i könyvjegyzéket is tartalmazza (→Pannonhalmi könyvtár jegyzéke), sok pápai és kir. okl-et, a 13. sz. első feléből való →Liber rubert (okl-másolatok gyűjteménye), a hiteleshelyi iratokat, több családi levtárat, valamint a főapátság hivatalos iratait. - A könyvtár (főkönyvtár) a mai formájában 1802 u. alakult ki, mivel a régi kvtár a török háborúk, majd a feloszlatás miatt megsemmisült. 18 kódex (köztük a 16. sz. Pannonhalmi Evangelistarium), több száz ősnyomtatvány, értékes antikva-gyűjtemény található benne, vannak unikális és nagyon ritka könyvei is. Jelentős a folyóirat-gyűjteménye. A kézirattárban kapott helyet a Jesuitica anyag, valamint a Bencés kéziratok gyűjteménye. Az egyéb gyűjtemények jórészt a 19. sz: jöttek létre, részben a bencés monostorok hagyományát követve, részben az új feladat, a középfokú oktatás követelményeinek megfelelően. A gyűjt-eket állandó kiáll-on mutatják be a látogatóknak, a kvtár nagyterme időszakos kiállításoknak ad helyet. B.B.M.