Magyar Katolikus Lexikon > P > Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium


Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium: 1939. IX. 12: kezdték a tanítást az 1. o-ban 20 növ-kel és 6 tanárral. Létrejöttét nagyrészt →Teleki Pál gr-nak köszönhette. Olasz gimn-ként célja az ol-m. művelődési kapcsolatok elmélyítése. Az okt. nyelve részben olasz volt, ol. lektorai is voltak. Az első tanterem és koll. a főapátság épületében volt, az új gimn. 1943: készült el, s évente gyarapodott az osztályok száma. Az épületet 1944. X. végén lefoglalták a kolozsvári hadikórház számára; XI. 7: a lefoglalást hatálytalanították, és a gimn. a főmonostorral együtt a Nemzetk. Vöröskereszt oltalma alá került. 1945. V-ig hosszabb-rövidebb ideig 760 menekült, főleg anyák és gyermekek otthona volt. Az okt-t már 1944. XI: megkezdték. A szatmári irgalmas és a bencés nővérek segítségével a tanári kar megszervezte a fiú- és leánygimn. és a polg. leányisk. tanf-ot. El. isk. és óvoda is volt. - A gimn. tanév 1945. IV. 15: indult újra 66 növ-kel. 1947. VII: volt az első érettségi, 26 növ-kel. 1948. VI. 16: az államosítással a ~ világi tanárok kezébe került. Még 1 é. működött ol. gimn-ként, majd ált. gimn. lett. 1950. IX. 12: az →Állam és Egyház közti megállapodás visszaadta a bencéseknek. Az eredetileg 8 o-ra és 192 tanulóra tervezett épület átalakítása után 2004: egy 6 és egy 4 o-os gimn. kurzusnak ad helyet, a tanulók létszáma 320-330, több mint 90 %-uk koll-ban lakik. - Igazgatói: →Kováts Arisztid, 1945: →Lébényi Szilárd, 1945: Jámbor Mike, 1947-48: Hajdú Lukács, 1950: →Legányi Norbert, 1952: →Monsberger Ulrik, 1956: Söveges Dávid, 1957. III: Legányi Norbert, 1957. XI: Vályi Hugó, 1962: Monsberger Ulrik, 1965: Kapuy Vitál, 1973: Jáki Zénó, 1977: Csóka Gáspár, 1979: →Korzenszky Richárd, 1989: Pintér Ambrus, 1994: Hortobágyi Cirill, 1996-: Horváth Dori Tamás. B.B.M.

A kat. Bencés Diákok Egyes-ének tagjai. Pannonhalma, 1937. - KKF 1940:29. - Gimn. Évkv-ek 1963/64. - Mészáros 1988:235.