Magyar Katolikus Lexikon > P > Palaestra Calasanctiana


Palaestra Calasanctiana, Bp., 1932-1943: a piaristák doktori értekezései a Kalazantinum kiadásában. - 1. Jeney János: Garay János. 1932. - 2. Szimon Béla: Kisfaludy Sándor írói köre. 1933. - 3. Gulyás János: A podolini piar. koll. tört. (1642-1710) 1933. - 4. Nyers Lajos: A nádor bírói és okl-adó működése a 14. sz-ban (1307-1386). 1934. - 5. Klimes Péter: Bécs és a m. humanizmus. 1934. - 6. Magyar István: Szana Tamás. 1934. - 7. Tiborc Lajos: Andor József (Cyprián). 1934. - 8. Ongrádi József: A piar-k irodtört. munkássága. 1935. - 9. Iván János: Földbirtokreform és társad-unk 1890-1914. (Hírlapok és röpiratok alapján) 1935. - 10. Dallos István: Vasvár környékének felszíni formái. 1935. - 11. Mikos József: A fehérvári keresztesek 1193. é. okl-e mint m. nyelvemlék. 1935. - 12. Bojt Lajos: A fehérvári őrknk-ság (custodiatus) birtokának tört. a XVII. sz. végétől 1833-ig. 1935. - 13. László Mihály: Mernye és környékének geológiája. 1936. - 14. Papp László: A hiteles helyek tört. és működése az újkorban. 1936. - 15. Gajtkó István: A 17. sz. kat. imádságirod-a. 1936. - 16. Fekete Antal: Gr. Széchenyi István vallásossága. 1936. - 17. Zsidi János: Fejér György. 1936. - 18. Botár Csaba Imre: A hazai Aspidiotus-fajok (Diaspidinae) elő- és középbelének bonctana. 1937. - 19. Gerencsér István: A fil. Pázmány. 1937. - 20. Gál István: A kalocsai piar. koll. tört. (1765-1860). 1937. - 21. Kolos István: Gr. Mailáth János (1786-1855). 1938. - 22. Simon Sándor: Clemens Alexandrinus és a mysteriumok. 1938. - 23. Gerencsér István: A szerz-ség dogmatikai értelme. 1938. - 24. Magyar László: A ném. munkásirod. tört. 1938. - 25. Kender József: A Szt Lukács fürdőtavának limno-biológiai vizsgálata. 1939. - 26. Gulyás István: A 17. sz. kat. aszkétikus irod-a. 1939. - 27. Wittmann, Adamus: De discretione spirituum apud Dionysium Cartusianum. 1939. - 28. Ákos István: Veszprém városának és környékének növényföldr-a. 1939. - 29. Előd István: Alkatlélektani kérdések és a kat. erkölcstan. 1939. - 30. Hegyi Ferenc: Pálóczi Horváth Ádám. 1939. - 31. Maklári Lajos: Morfogenetikai vizsgálatok a mo-i baritokon. 1940. - 32. Bakonyi János: Márkó telepítése és nyelvjárása. 1940. - 33. Török Jenő: A kat. autonomia mozg. 1848-1871. Adalékok a m. liberális-katolicizmus tört-éhez. 1941. - 34. Horváth Ambrus: Koppi Károly működése. 1940. - 35. Nagy Ernő: Werbőczy és a felvilágosodás. 1941. - 36. Szász, Stephanus: Salarium iustum. 1941. - 37. Somogyi Zoltán: A kk. Mo. szegényügye. 1941. - 38. Galambos László: A szentírási eredetű személynevek a váradi Regestrumban. 1942. - 39. Darvasy Mihály: Kk. városaink címereinek eredete és fejlődése. 1942. - 40. Egyed András: Szt Egyed legendája a fr. irod-ban. 1942. - 41. Rozsály Ferenc: A hippokratesi népismeret szempontjai. 1942. - 42. Sántha György: A harcos sztek bizánci legendái. 1943. 88