🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Palásthy
következő 🡲

Palásthy Pál, palásti és keszihóci (Magyarizsép, Zemplén vm., 1825. márc. 29.-Esztergom, 1899. szept. 24.): egyetemi tanár, fölszentelt püspök. - A gimn-ot Kassán, a teol-t mint kassai egyhm-s a KPI növ-eként Pesten végezte. 1848. VI. 10: pappá szent. Bécsben az Augustineumban tanult tovább, teol. dr. Sátoraljaújhelyen kp., majd a kassai szem. spirituálisa. 1855. II. 22-1871. XI. 8: a pesti egy. teol. karának erkölcstan prof-a. 1871: megvált katedrájától, X. 14: esztergomi knk. 1878. VII. 1: kavai c. apát. 1886. V. 4: kinev., V. 9: sarepteni pp-ké szent., esztergomi spp. lett. - M: Theologia morum catholica. 1-2. köt. Regensburg, 1861. - Gyászbeszéd Fábry Ignác kassai pp. temetése alkalmával. Pest, 1867. - A polg. házasság. Esztergom, 1868. - Palásthyak. 1-3. köt. Bp., 1890. - 1864-68: a Religió szerk-je. 88

M. Sion 1891:706; 1898:480. - Zelliger 1892:381. - Schem. Cass. 1899:313. - Kollányi 1900:502. - Schem. Strig. 1900:292. - Szinnyei X:144. (†szept. 25!) - Hermann-Artner 1938:562. - Török Jenő: ~, Prohászka előfutára. Bp., 1943. - Ritzler-Sefrin VIII:502. (*márc. 30., †1902)

Palásthy Rezső (Bp., 1919. nov. 24.-No., 1998. szept. 15.): újságíró. - Az el. isk-t a bpi Cukor u-ban végezte, ahol a Szív Gárda ifj. vez-je. 1929-től a bpi Piar. Gimn-ban tanult, ahol a 2. sz. Bpi Kegyesr. Gimn. Cserkészcsapat tagja, 1937: éretts. Ezután MÁV-hivatalnok. 1945. I: az óvóhelyről hurcolták el kényszermunkásnak a SZU-ba. 3 é. különféle fogolytáborokban raboskodott. 1948: sikerült Ny-No-ba jutnia. Ott 1950: a →Szabad Európa Rádió munk., később a Deutsche Welle tudósítója. 1950: Fehér könyvben tájékoztatta világot a SZU-ban raboskodó m-okról. - Forrás- és okmánygyűjteményét a M. Orsz. Levtárnak ajándékozta. - M: Fehér kv. a SZU-ba elhurcolt hadifoglyok és polg. deportáltak helyzetéről. Szerk. Makra Zoltánnal. Bad Wörishofen, 1950. (ang-ul: White Book Concerning the Status of Hungarian Prisoners of War Illegaly Detained by the Soviet union and of Hungarian Civilians Forcefully Deported by Soviet Authorities. Uo., 1951) - Fekete kv. a mo-i kitelepítésekről. Szerk. uazzal. München, 1951. Bo.J.-Fe.Má.-88

Borbándi 1992:541. - Nemzetőr 1998/583-1999/584. sz. (Makra Z.) - Nagy 2000:765. (†szept. 5.)