🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Palánkay
következő 🡲

Palánkay (1947-ig Gausz) Tibor, SJ (Palánka, Bács-Bodrog vm., 1907. ápr. 11.-München, NSZK, 1982. febr. 23.): a leánynevelés és a családpasztoráció apostola, lelki író. - 1918: a kalocsai jezsuita gimn. növendéke, 1925. IX. 7: belépett a r-be. 1927. IX. 8: örök fog-at tett, 1928: éretts. Kalocsán. A fil-t Bpen, Szegeden, a teol-t 1934: Innsbruckban, 1935-től Szegeden végezte, ahol 1937. VI. 24: pappá sztelték. 1939: a bpi Manrézában, 1940: Szegeden, 1942: Szatmárnémetiben működött. 1943. VI. 29-1944. V: tábori lelkész a fronton. Szatmárnémetibe, majd a kispesti jezsuita pléb-ra került, ahol 1949. VII. 30: házfőn. 1946: alapította a Családok Szeretetszövetségét. 1950. IX: a r. feloszlatásakor váci egyhm-s lett. 1951. XII. 15: az egyhm. elbocsátotta, villanyszerelőként dolg. 1955. VIII. 23: letartóztatták, 1956. II: 8 évre elítélték, a váci börtönből X. 27: szabadult, 1957. X: a büntetést kitöltöttnek vették. Ruhagyári munkás. 1959-: a pestlőrinci pléb. adószedője is, 1967: ment nyugdíjba. Kispesten kisegítő lelkész. 1973. I. 2: kivándorolt, Rómában, majd haláláig Münchenben élt, ahol 1979. I-ig kórházlelkész. - 1940-től a leánypasztoráció állt érdeklődése középpontjában. - M: Ragyogó szemek. Ifj. reg. Bp., 1940. - A jegygyűrűért. Uo., 1941. - Énekeljen a szíved is! Uo., 1942. - Boldogasszony édes... Uo., 1943. - Ha az ő szavát halljátok... Uo., 1943. (eddig Gausz T. néven) - Szívet a családnak. Uo., 1945. (Palánkai Gausz T. néven) - Világosodjék világosságtok. Leányok imakv-e. Uo., 1945. (Palánkay T. néven) - Családi szentóra. Uo., 1947. - Két gyűrű egy boldogság. Uo., 1947. - A szeretet aszketikája és misztikája. I. Kibontakozás. (Életerőnk a szeretet címen, Rendesi M. álnéven) Salzburg, 1970. - II. Életfeladat. Kz. III. Önátadás. Kz. IV. Az egység. Kz. - Veled beszélgetek. Uo., 1971. (Rendesi M. álnéven) - Lelkivezetők kv-e. I. Verjetek benne gyökeret. Gnadenwald, 1972. (Zimonyi S. álnéven); II. Egyéniségünk kibontása. Linz, 1976. (Rendesi M. álnéven) - A szeretet forr-a. München, 1974. 88

Szolg. 1982. 54:99. - Cat. SJ 1944:53. (s.v. Gausz); 1946-47: nem említi!; 1948:60. (s.v. Palánkay) - Havasy 1990:423. (1953. VIII-1956. X: börtönben) (s.v. Palánkai Gausz Tibor) - Pálos 1992:185. - Gulyás/Viczián XX.