Magyar Katolikus Lexikon > P > Paksi Márton György-énekeskönyv


Paksi Márton György-énekeskönyv, 1760: Öttevényben (Győr vm.) készült, terjedelmes, de a végén csonka, kéziratos →kántorkönyv. - Kb. 500 énekszöveget tartalmaz. A 136 kottás, 2-3 szólamú orgonakíséretes följegyzésből 115 →népének, a többi lat. liturgikus ének. Az egyes fejezeteket imádságok vezetik be. A Máté- és János-passió szövegét is közli. Jellegzetesek evang-énekei (→olvasmányénekek). Anyagának egy része hagyományos, főleg az 1674-es kassai énekeskv-vel (→Cantus Catholici) rokon. P.G.