🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Padányi
következő 🡲

Padányi (1935-ig Frank) Antal (Őscsanád, Torontál vm., 1884. jún. 15.-Bp., 1973. nov. 6.): tanítóképzői igazgató. - Tanítói okl. megszerzése után a székesfehérvári gimn-ban éretts., s 1923: a bpi egy-en neveléstud-ból drált. 1919-ig a lévai, az államfordulat után a bpi tanítóképzőben tanított, 1929(?): ig-h., utóbb ig.; a Tanítóképző Int. Tanárjelöltek Apponyi Koll-a bpi tagozatának is ig-ja volt, elnöke a Tanítóképző Int. Tanárok Orsz. Egyes-ének. Éveken át vez-je és előadója az orsz. tanítói továbbképző tanf-oknak. 1930: a SZIA I. szako. tagjává választotta. - M: A testi nevelés a filantropistáknál. Bp., 1922. (Klny. Orsz. Világ) - Lelki megújhodás. Uo., 1924. - Önismeret. Uo., 1928. - Jó gyermekek - rossz gyermekek. Uo., 1929. - Hogyan tanítsunk a népisk-ban? Drozdy Gyulával. Uo., 1930. - Neveléstörténelem. Németh Imrével. Uo., 1930. - Neveléstan, tanítástan, módszertan. Drozdy Gyulával. Uo., 1931. - A munkaisk. gyakorlati értéke. Uo., 1933. (s.v. Padányi Frank A.) - A pedagógia válsága és a jövő útja. Uo., 1938. (s.v. Padányi-Frank A.) - A nevelés módszere. Előadások, cikkek. Bp., 1939. - Eszményi gyakorlatiasság a tanítóképzésben. Szerk. 1. rész. Uo., 1943. - Egy tanulmánya: Előadások a M. Tanítók Szabadegyetemén. Szerk. Péterhidi József. Bp., 1936. - A Padányi Frank nevet (kötőjellel is) írói névként névváltoztatása előtt is használta. 88

Bpi dri ért-ek 1922/23. 1925:15. (A testi nevelés a filantropistáknál) - Kerkápoly 1930. (s.v. Frank) - Strazimir 1933. (s.v. Frank) - Ker. m. közél. alm. II:786. (s.v. Padányi-Frank) - Jáki 1970:330. (uaz) - M. Nemz. 1973. XI. 18. - Gulyás/Viczián XX.

Padányi Árpádné   →Róka Éva

Padányi (1954-ig Nahm) Károly (Bp., 1927. márc. 6.-): plébános. - A polg. isk-t Kispesten, a gimn-ot 1941-: Sopronban a Szt Domonkos Fiúnev. Int. növendékeként végezte. 1944: belépett domonkos r-be, ahol a Sebestyén nevet kapta. Szombathelyen novicius, Sopronban 1945: éretts. A fil-t a rendi foisk-n hallg. 1948: veszprémi egyhm-s lett, Veszprémben 1950. III. 26: pappá szent. VII: Dégen, XII: Csurgón hitokt. 1951. V: Türjén, 1952. V: Lengyeltótiban, 1953. IX: Balatonlellén kp., 1954: tanulm. szabadságon. 1955. IX. 2: Csabrendeken kp. 1956. XII: Kanadába távozott, ahol Wellandban (Ontario) a Magyarok Nagyasszonya egyhközs. kp-ja. 1962: Buffalóban (N.Y., USA) tanár, 1968: visszatért Wellandba.  88

BM. 953-40/1954. sz. - Pfeiffer 1987:805.

Padányi (1905-ig Pezenhoffer) Sándor (Zalaszentiván, Zala vm., 1884. szept. 16.-Darvaspuszta, 1945. márc. 31.): plébános. - Keszthelyen 1904: éretts., a teol-t Veszprémben végezte, 1907. VI. 27: sztelték pappá. Mernyén, 1911. VI. 30: Látrányban, 1912. I. 7: Csabrendeken, 1913. IX. 1: Felsoörsön kp., 1914. XI-XII: Szentkirályszabadján ideigl. adm., 1916. XI. 13: Felsoörsön adm. 1920: Inkén adm., 1930. VII. 1: a közs. elso plnosa. 1945: a községet ostromló szovjet csapatok bevonulásakor a ref. isk. udvarára hurcolták, megkínozták, holttestét egy trágyadombra dobták. Hetek múlva testvérhúga vitte át a temetobe, végül az inkei tp-ban a Szuz Mária oltár elé temették. 88

BM. 20754/1905. sz. - Pfeiffer 1987:805. - Hetényi Varga I:454. - Diós 1999:162. (2182.)