🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pacséri
következő 🡲

Pacséri (1889-ig Prohászka) Károly (Losonc, Nógrád vm., 1864. jan. 24.-Bp., 1928. jún. 22.): tanfelügyelő. - A gimn-ot Losoncon, Pozsonyban és Esztergomban, a 6-8. o-t mint papnövendék végezte. A bécsi és innsbrucki egy-en előbb teol-t, a bécsi s bpi tudegy-en utóbb bölcs-et tanult 11 féléven át. 1884-92: Babarczy Sándor br., Draskovich Iván gr., Zichy Jakab gr. és Wenckheim Frigyes gr. házaiban nevelő. 1892-93: a bpi Ferenc József Nevelőint. nevelőtanára, 1893-94: Kassán a főreálisk. tanára. 1894: a bpi tudegy. dr-rá avatta, VII. 1: Bács-Bodrog vm. s-tanfelügyelője. 1897: szolgálattételre a VKM-be rendelték. 1898: Nógrád vm., 1889: Torontál vm., 1906: Sopron vm., 1912: Esztergom vm. kir. tanfelügy-je. 1919. IV: a Munkástanács fölszólította, hogy 48 óra alatt hagyja el Esztergom vm-t, Kunfi Zsigmond népbiztos (1919. III. 21-VI. 24.) rendelkezési állományba helyezte. A kommün bukása után 1919 nyarán Huszár Károly min. szolgálattételre Bp-re rendelte, Haller István min. (1919. XI. 24-1920. XII. 16.) Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. ném. nyelvű isk. felügyelőjévé tette. 1922: nyugdíjazták. - M: A Szt-Imre Egylet tört. Bp., 1888. (Klny. M. Állam) - Marcus Fabius Quintilianus nevelési elveiről. Tekintettel a róm. nevelés- és művelődésügy tört-ére. Ped. tanulm. Kassa, 1894. - Tanfelügyeletünk és a tanfelügyelői szakvizsgálat. Zombor, 1897. - Quintilianus és Plutarchos. Neveléstört. tanulm. Bp., 1900. (Népnevelők Könyvtára 5. füz. II. évf. 1. sz.) - Nógrádvm. népokt. tört-e. Balassagyarmat, 1900. - Garamszeghi Lubrich Ágost élete és munkái. Uo., 1901. - Neveléstudomány. 1-2. köt. Írta Lubrich Ágost. S.a.r. Uo., 1901. - Torontálm. földrajza. Az el. népisk. 3. o. sz. Temesvár, 1903. - Földrajz. A 3. és 4. o. rész, Barsvm. ismertetését írta Végh István. Uo., 1904. - Földrajz. Az el. isk. 3/6. o. sz. Dénes Károllyal. Uo., 1904/5. (2 rész) - Gazd. ismétlőisk. olvasókv. Uo., 1905. - Mo. tört. Az el. népisk. 5/6. o. sz. Dénes Károllyal. Uo., 1906. - Az államsegélykérvények szerkesztése és felszerelése. Sopron, 1907. - Sopron vm. földrajza. Az el. népisk. 3. o. sz. Uo., 1907. - Földrajz, kül. tek. Sopronvármegyére. Az el. isk. 3. és 4. o. sz. Uo., 1908. - Képes ábc és olvasókv. Uo., 1910. - A sopronm. Ált. Tanítóegyesületről. Uo., 1911. - Az orsolyarendi apácák női gazd. tanintézetéről. Kassa, 1911. - Sopronm. térképe. Bp., 1914. - A m. nemz. története, kapcsolatban a világ tört. főbb eseményeivel. 1-2. köt. A polg. leányisk. sz. Uo., 1912-13. - Ferenc Ferdinánd életrajza. Uo., 1916. - Balassagyarmaton 1900-03: a Nógrádmegyei Tanügy fel. szerk-je. 88

Szinnyei X:80. - H. Kovács 1907:230. - Magyarság 1928. VI. 24. - Gulyás/Viczián XX.