🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Püspöki Nyomda
következő 🡲

Püspöki Nyomda, Szombathely, 1787-1948: az első szombathelyi nyomda. - A ppség 1777: történt alapítása után a ppi körlevelek, egyh. nyomtatványok elkészíttetésére Szily János pp. ajánlatára Vas vm. 1787. IV. 23: meghívta Szombathelyre Siess Antal József (1756 k.-1806) soproni nyomdászt. II. József (ur. 1780-90) megszüntette az egyhm. papképzést, a pp. a papnövelde üresen maradt földszinti ebédlőjét jelölte ki műhelyül. - Az egyhm. papképzés visszaállításával 1790: Siess a postaépületbe helyezte át műhelyét. 18 é. alatt 72 kiadványt jelentetett meg, többségük vm. és egyh. emlék- és ünnepi beszéd, alkalmi vers, elmélkedés v. prédikáció. A vm. évi 1000 Ft átalánydíjat, a város esetenként fizetett a nyomdának, a magánmegrendelések árát 1 Ft-ban állapították meg (ppségi szerződése nem található). A világi kiadványok között legértékesebb Mikes Kelemen: Törökországi levelek (közzétette Kulcsár István tanár, 1794). - Siess 1800 k. elköltözött Szombathelyről, a nyomda „Siess Antal József betűivel” jelzéssel működött tovább (neve kiadványain Siess, Sziesz és Szissz változatokban olvasható). - A nyomdát a soproni Perger Ferenc vette át, 1806-40: dolgozott Szombathelyen. Az üdvözlő beszédek s alkalmi versek gazdaggá tették, Keszthelyen és Zalaegerszegen fióküzemeket létesített. 1810: engedély nélkül kinyomatta A Boldogságos Szűz Anyának álma c. babonákkal és mesékkel teli írást, amit a Helytartótanács elkoboztatott. - A helyi nyomdák alkalmi megrendelései után 1894: Szombathelyi róm. kath. Egyházmegyei Nyomda néven a ppség saját nyomdát alapított, mely a vm-házával szemközti isk. udvarán kezdte munkáját. 1903: 7 nyomdászt és 2 inast, 1912: 1 gépmestert, 4 szedőt és 2 berakónőt foglalkoztatott. 1919: nevét Martineumra változtatta. Ez a korszerű nyomda 1932: új helyiségekbe költözött (Széchenyi u.), főként egyh. tartalmú műveket jelentettek meg. A nyomdák államosításakor Szombathelyi Nyomda néven működött tovább, de 2 é. múlva beolvasztották a Vasmegyei Nyomdaipari Váll-ba. - Az Egyhm. Nyomda jeles kv-ei: Vörös László: A hitszónokrend. (1903); Vadász Norbert: Vasvm. a m. irod-ban. (1908); Horváth Dezső: A prem-ek és a szombathelyi főgimn. (1909); Kühár István: A Szt Ágoston Egyes. ötvenénes tört. 1861-1911. (1911); Tóth József: A szombathelyi ppi szegyh. leírása. (1913); lapjai: Encyclicae Episcopales (1777-1853, 1903-19); Szombathelyi Újság (1895-1918); A Legszentebb Rózsafűzér Királynéja (1897-1908); Sárvár Vidéki és Kemenesaljai Hírlap (1899-1901); A Mi Újságunk (1901); Gyermekvédelem (1904-11); Nevtepeno Poprijeta Devica Marija (1904-14); Nyugatmagyarországi Gazda - Westungarischer Landwirt (1906-07); Rózsafűzér Királynéja (1909-44); Szombathelyi Kis Újság (1913-15); Novine (1914-19); Vasmegyei Hírlap (1914). - A Martineum jeles kv-ei: A szombathelyi egyhm. tört. (1777-1935) 1-2. köt. (1929), 3. köt. (1935); Dezső Lipót: Magyar hazám. (1933); Horváth Tibor Antal-Radnai Rezső: Szombathelyi művészettört. és kultúrtört. kiállítás útmutatója. (1934); Pálos Károly: Szegénység, szegénygondozás. (1934); Vecsey Lajos: A szombathelyi kir. líceum alapítása és első évei. (1934); A Vasm. Casinó Egyes. évkv-e. (1936); Tóth János: Szombathelyi fametszetei. (1937); Werner Alajos: Az éneklő egyház. (1937); Szalay János: A szombathelyi Szt Domonkos-rendiek lelkipásztori muködése. (1938); Tóth János: Így épít a vasi nép. (1938); Géfin Gyula: A szombathelyi szegyh. (1943); Kapossy János: Maulbertsch a szombathelyi ppi palotában. (1943); Paulovics István: Savária-Szombathely topográfiája. Az 1938-1941. évi kutatások eredményei. (1943); Szepesházi Róbert: Szombathely-Savária ismertetője. (1943); Gőcze Rezső: Szombathely fr. megszállása 1809-ben. (1944); Regnier-Rogács: Szt Márton. 2. kiad. (1944); Szabados-Vágó: Savária-Szombathely bibliogr-ja. (1948). - Lapjai: Novine (1919); Szombathelyi Újság (1919); Missziós Lapok (1920); Vasvármegye Hivatalos Lapja (1920, 1929, 1931); Népakarat (1925-26); Vasvármegyei Tűzrendészeti Közl. (1926-44); Encyclicae Episcopales (1929-50); Plébániai Tudósító (1930-36); Dunántúli Népművelő (1932-38); A Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Orsz. Nemzeti Szövetsége Vasmegyei Csoportjának Hivatalos Értes. (1933); Vasi Szemle (1933-39); Küzdés (1934); Missziós Értes. (1935); Írott Kő (1936-42); Szombathelyi Kat. Tudósító (1937-47); SVD Misszió Hírnök (1939); Dunántúli Szemle (1940). 88

Kuntár Lajos: A szombathelyi kv-nyomdászat tört. Szombathely, 1957. - Vas m. sajtóbibliogr. 1777-1963. Uo., 1964:95.

Püspöki Nyomda, Typographia Episcopalis Transilvana, Gyulafehérvár, 1785-1800: a gyulafehérvári egyházmegye nyomdája. - Kiadott művek száma 1785: 2, 1786: 3, 1787: 1, 1788: 2, 1790: 2, 1791: 4, 1792: 2, 1797: 3, 1798: 1, 1800: 1. 1866: 1., 1870: 2, 1871: 1, 1872: 1. 88

Mo. bibliogr. 1712-1860. VI:134.