🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Püsky
következő 🡲

Püsky János, szederkényi (Szederkény, Baranya vm., 1597.-Győr, 1657. márc. 8.): érsek. - Alamócban fil-t, Nagyszombatban s a gráci jezsuitáknál teol-t tanult. 1608: a CGH növ-e, majd Náprági kalocsai érs. udvarában tartózkodott. Pappá szentelése után Pázmány udvari kp-ja, 1622. IV. 23: esztergomi knk., 1628: a garamszentbenedeki uradalom pref-a, tornai főesp. és szenttamási prép. 1630: szalkai apát, 1632: p. kamarás, 1637. XI. 9: csanádi cpp. lett, de csak 1640. IX. 9: szent. pp-ké, székhelyét Nógrád várába tette. 1639 őszén Draskovich György győri mpp-kel a nagyszombati zsin. határozatait vitte a kir-nak, kérve, hogy a kir. érvényesíttesse a p-nál a m. kir. főkegyúri jogát a cpp-ségek kinevezésére, s hogy a megerősítési díjak fizetése alól mentesítsék a kinevezetteket. 1643. VII. 6-1644: váci mpp., 1644. IX. 13: nyitrai mpp. és Nyitra vm. főispánja. Ezekről lemondván 1648. IV. 20: ismét váci pp., pozsonyi és sági prép. 1649. II. 1: kalocsai érs. 1650. II. 14: erősítette meg X. Ince, VI. 27: kapott palliumot. IX. 30: győri mpp., s ekkor szűnt meg váci ppsége. Az Íro-ból menekült Lynch Walter clonferti pp-öt, aki magával hozta a később könnyező Mária-képet, befogadta egyhm-jébe, s 1655: knk-ká nevezte ki. A győri szegyh-ban temették el. - Utóda a csanádi c-en 1643. VII. 15: Szelepcsényi György, Vácott 1644. IX. 13: Kopcsányi Mihály, 1646. IV. 13: Hosszútóthy László, Nyitrán 1648. IV. 18, Kalocsán 1657. III: Szelepcsényi György, Győrött 1658: Széchenyi György. T.E.

Mendlik 1864:94. (1637-40: csanádi pp.), 74. (1649-50: váci pp.), 56. (47.) (1644-47: nyitrai pp.), 79. (1649-57: kalocsai érs.), 70. (1651-57: győri pp.) - Gams 1873:370. (1637-40: csanádi pp.), 384. (s.v. Puesky; 1640-43: váci pp.), 376. (1645-47: nyitrai pp.), 372. (1649-1655/57: kalocsai érs.), (1651-57: győri pp.) - Fraknói 1895:356. - Eubel IV:168. (s.v. Püsky [Püspöky?], 1640. IV. 16: csanádi pp.), 356. (1643. VIII. 6: váci pp.), 156. (1650. II. 14: kalocsai érs.) - Kollányi 1900:225. - Chobot II:571. - Juhász VIII:5. - Bedy 1938:547. - Schem. Jaur. 1968:29. (58.) (s.v. Szederkényi Püsky)