🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pót-Diploma
következő 🡲

Pót-Diploma, 1693. ápr. 9.: a →Diploma Leopoldinumot kiegészítő királyi intézkedés. - 1. Biztosította a 4 →bevett vallás meglévő javainak zavartalanságát; 2. Helyeselte, hogy a prot-ok Kolozsvárt az ún. Ref. tp-ot az óvári isk-val együtt, Gyulafehérvárott a Báthory-tp-ot fölajánlották, s hogy Kolozsmonostort kiváltják és örök joggal át akarják adni a kat-oknak; 3. a kat. ifjak neveléséről; 4. a kat-ok szabad tp-építéséről. A Diploma Leopoldinum ui. a tp-építést a kat-ok számához kötötte, a ~ a számról hallgatott. Ezután a vallások építhettek tp-ot, ha volt pénzük és kir. engedélyt kértek. - A ~ is elodázta az erdélyi ppség visszaállítását, a jezsuiták visszatérését és a kat-ok hivatalviselését. A kat-ok álláshoz jutottak az erdélyi kancelláriában, a vm. és városi hivatalokban. A kir. a megválasztott tisztviselők megerősítését magának tartotta fönn, s minden állásra 3 jelölt beterjesztését kívánta.  **

Marton 1993:85.