🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pétery
következő 🡲

Pétery István (Bp., 1928. nov. 26.-): építészmérnök, cserkészvezető. - A bpi Cukor u. el. isk-ban 1937: a 319. sz. Török György cserkészcsapat „Jó pajtás” apródfalka tagja, 1939: cserkészújonc. 1940. IX: a budai Szt Imre Gimn. 25. sz. Szt Imre cserkészcsapatának tagja, 1945. VII. 13: őrsvez., 1946: segédtiszt, 1948. III. 8: rajparancsnok. Az elnyomás éveiben turista körként működtek. Közben a Bpi Műszaki Egy. Építészmérnöki Karán végzett, majd Sztalinvárosba/Dunaújvárosba került. Tanyázásokon és táborozásban vett részt, majd cserkészkiképző. Az újjászerveződött cserkészetben 1989-től részt vett a 433. sz. Boldog Özséb cserkészcsapat táboraiban, melynek 1993. IX-1996: rajparancsnoka. A Magyar Öregcserkész Találkozók állandó résztvevője. 2002-től a M. Cserkészszöv. Gyűjteményének munk. Bo.J.-Fe.Má.

Pétery (1939-ig Petró) József (Miskolc, Borsod vm., 1890. jún. 21.-Hejce, 1967. nov. 25.): megyéspüspök. - Az egri egyhm. kispapjaként a teol-t Innsbruckban végezte és drált. 1912. XII. 29: pappá szent. Az egri papnev. dogmatika tanára, majd lelki ig., 1938: knk. és szegyh. plnos. XII. Pius 1942. IX. 24: váci mpp-ké nevezte ki, XI. 18: Egerben pp-ké szent., XI. 12: beiktatták. Kifestette a szegyh-at, a tanyavilág közp-jaiban lelkészségeket és kp-ságokat, Bp. peremvárosaiban 15 új pléb-t alapított. A front közeledtével megtiltotta papjainak, hogy elhagyják állomáshelyüket. 1953. IV. 6: a hejcei szoc. otthon lakója, az ottani apácák lelki gondozója. - 1949: az ASzTT védő-elnöke. - M: Az utolsó óhaj. Elb-ek. Bp., 1919. (Népiratkák 329.) - A theol. okt. reformja. Eger, 1924. - Az ősegyh. élete. Bp., 1929. (Szt István kv-ek 63.) - A sztmise tört. Bp., 1931. (uaz 90-91.) - Pázmány Péter prédikációi. 1-3. köt. S.a.r. Eger, 1931-33. - Pázmány Péter teol-ja. Bp., 1932. (A SZIA hittud-bölcs. o. felolvasásai II. 7.) - Euch. gyermeknevelés. Eger, 1937. (3. kiad. Rákospalota, 1940; Lelki kultúra kv-ei 10.) - A gyermekek korai sztáldozása. Szerk. Bp., 1937. - Papnövendékeink szociográfiája. Eger, 1937. - ~ váci pp. nagyböjti főpásztori szózata híveihez a szeretetről. Vác, 1943. - Pétery József váci pp. nagyböjti főpásztori szózata híveihez a sztbeszéd hallgatásáról. Uo., 1944. - Szerk. 1918-21: az Egri Kath. Tudósítót, 1922-25: az Egri Egyhm. Közlönyt; 1923-26: a salzburgi Kath. Kirchenzeitung tudósítója. - Széke 1953-69: üres, utóda 1969. I. 10: Bánk József. 88

Schem. Agr. 1932:5. - MKA 1928:170; 1930/31:193. - SZIA tagajánl. 1931:4. - Pilinyi 1943:102. (s.v. Pétery) - Schem. Vac. 1949:3; 1970:197.


Pétery István (Bp., 1928. nov. 26.–): építészmérnök, cserkészvezető. – A bpi Cukor u. el. isk-ban 1937: a 319. sz. Török György cserkészcsapat „Jó pajtás” apród nemzetség tagja, 1939: cserkészújonc. 1940. IX: a budai Szt Imre Gimn. 25. sz. Szt Imre cserkészcsapatának tagja, 1945. VII. 13: őrsvez., 1946: segédtiszt, 1948. III. 8: rajparancsnok. Az elnyomás éveiben turista körként működtek. Közben a Bpi Műszaki Egy. Építészmérnöki Karán végzett, majd Sztalinvárosba/Dunaújvárosba került. Tanyázásokon és táborozásban vett részt, majd cserkészkiképző. Az újjászerveződött cserkészetben 1989-től részt vett a 433. sz. Szt Bernát cserkészcsapat Boldog Özséb rajának tagja. A Magyar Öregcserkész Találkozók állandó résztvevője. 2002-től a M. Cserkészszöv. Gyűjteményének munk. Bo.J.–Fe.Má.

Pétery (1939-ig Petró) József (Miskolc, Borsod vm., 1890. jún. 21.–Hejce, 1967. nov. 25.): megyéspüspök. Lásd MKL X:906. – A havonkénti Egri Katholikus Tudósító 1918. I.–1925. XII. (Petró József néven) és 1942. XI–1943. VIII: szerk. 88

Kemény. 1942: 57. – Heves m. sajtóbibliogr. 1972: 15. (30.) Viczián. 1995: 189. (240, 241.)