🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Péterfy
következő 🡲

Péterfy Ida, SDSH (Kassa, v. Abaúj-Torna vm., 1922. okt. 7.-Los Angeles, Kalifornia, USA, 2000. febr. 10.): a →Jézus Szíve Nővérek Társasága alapítója, leánycserkész vezető. - 1939 nyarán a kassai polgármester a Leány Cserkész csapatot kérte föl egy 120 hátrányos helyzetű kisgyermek számára szervezett nyári tábor vezetésére. Az egyes. a tábor vez-ét ~ra bízta. Új módszert kezdeményezett a gyermekek Istennel és egymással való közösségének formálására: dramatizáló s a fantáziát ébresztő szemléltető eszközöket alkalmazott. 1940. X. 7: a kassai ferences tp-ban magánfogadalmat tett. Kassán éretts. 1941 őszétől a bpi Pázmány Péter Tudegy. hallg-ja, ifj. vez-képző és kateketikai kurzusokat tartott, az AC orsz. ifj. titkára, részt vett a Szívgárda munkájában. Társakkal szerk. és nyomtatta a Távkurzus c. hitokt. segédanyagot. A II. vh-ban zsidó családokat bújtatott a nácik elől. 1945 u. társaival katekétákat képeztek. 1947: tanári okl-et szerzett, drált. 1949: Innsbruckba, majd Kanadába ment, utat készítve nővértársainak. 1957: Los Angelesben anyaházat és noviciátust nyitott. - Kezdeményezéséből bontakozott ki a társaság öt-pont illusztráló módszere. 1964: kézikv-et adott ki a katekétáknak, 1975: illusztrált magyarázatokat adott a hitoktatók és a szülők kezébe. 1985: indította el a Sacred Heart Kids' Club (Jézus Szíve Gyermek Klub) c. video-katekézist 30 db-ból álló 30 perces sorozattal. 1999: 38 országban ang., sp., kínai, koreai, arab, indonéz nyelveken használják, m-ul is megjelent. - M: Catechists' Companion. Los Angeles, 1964. - See Jesus - See God. Uo., 1975. r.k.

Péterfy László (Nyárádselye, v. Maros-Torda vm., 1936. máj. 2.-): szobrász. - 1954-59: a kolozsvári képzőműv. főisk. festő szakán Kádár Tibor és Miklóssy Gábor növ-e. 1959-66: romániai tárlatokon festményeivel szerepelt. 1966 óta Mo-on él, a csak tiszta forrásból merítő népi mesterségeket támogató, szervező mozg. egyik vez-je. Figurális szobrászata az erdélyi kk. és reneszánsz műv., a népi kő- és fafaragás hagyományait folytatja. Makovecz Imre több épületéhez készített szobrot. - Egyh. művei: dombormű (terrakotta, 1989, Pusztaszer, ravatalozó); Föltámadott Krisztus (fa, 1990, Siófok, ev. tp.); Krisztus és angyalok (tölgyfa, 1991-92, Paks, plébtp.); Szt Borbála (1994, Tatabánya); Két angyal (vörösréz lemez, 1995, Győr, Bencés Gimn. kpnája); Szt István (kő, bronz, 2000, Tokaj). **


Péterfy Emília (Homoródalmás, Udvarhely vm., 1915. nov. 15.–Kolozsvár, 2000. jún. 13.): tanítónő. – A kolozsvári tanítóképzőben 1934: okl. szerzett. 1938: Szamosköblösön, 1939: Drágon, 1941: Dióson, 1943: Kolozsvárt, 1948–: a tanítóképző gyakorló isk. tanítója. 1951/57: a Tankönyvkiadó kolozsvári szerk-je, 1972: nyugdíjazásáig a Pedagógiai Továbbképző Int. lektora. – Írásai: Tanügyi Újság (1956/80: kb. 110 szakcikk); A Hét Évkönyve 1979. (Kisiskolásokról régen és ma, avagy az oktatás ábécéje); Cimbora (mesék), Dolgozó Nő (mesék), A Haza Sólymai (mesék), Jóbarát (mesék), Napsugár (mesék), Szivárvány(mesék) – Erdei képeslapok c. hangjátéksorozatát a kolozsvári és a marosvásárhelyi rádió m. adásai sugározták. – M: 1. Ábécéskönyv. Szerk. Auer Ferenccel. Bukarest, 1948. – 2. Petőfi emlékére. Kolozsvár, 1948. – 3. Ábécéskönyv felnőtt analfabéták részére. Bukarest, 1949. – 4. Kincset ér. Ifj. reg. Uo., 1955. – 5. Csicseri Csincsi. Verébregény. Uo., 1956. – 6. Erdőn innen, hegyen túl. Gyermekreg. Uo., 1957. – 7. Ághegyen cinege. Gyermekreg. Uo., 1958. – 8. A táltos kecske. Írta: Benedek Elek. Vál. szerk. Uo., 1959. – 9. A kis szekér és más elbeszélések. Uo., 1962. – 10. Csippenfütty. Egy vízirigó regénye. Uo., 1963. – 11. Olvasókv és nyelvtan az 1. oszt. sz. Kuszálik Piroskával. Uo., 1964 (évenként, folyamatosan, 1978-ig össz. 12 kiad.). – 12. Kis fiúk, nagy hegyek. Gyermekreg., Uo., 1965. – 13. M. nyelv. Tankv. a 2. oszt. sz. Kuszálik Piroskával. Uo., 1965. (évenként, folyamatosan, 1984-ig össz. 16 kiad.). – 14. Fenyő és folyondár. Reg. Uo., 1968. – 15. Gyakorlati útmutató a nyelvtan és helyesírás tanítására az 1–4. oszt-ban. Kuszálik Piroskával. Uo., 1969 (2. kiad. Uo., 1975) – 16. M. nyelv. Tankv a 3. oszt. sz. Kuszálik Piroskával. Uo., 1970 (évenként, folyamatosan, 1991-ig össz. 19 kiad.). – 17. M. nyelv. Tankv. a IV. oszt. sz. Kuszálik Piroskával. Uo., 1971 (évenként, folyamatosan, 1991-ig össz. 18 kiad.). – 18. Vers, ének, játék, mese az óvodában. (Selmeczi Marcellával és Maxim Évával) Uo., 1971 (3. jav. kiad. Uo., 1976). – 19. A tanító kézikve. Fogalmazás az 1.–4. oszt-ban. Uo., 1974 (2. kiad. Uo., 1976). – 20. A tanító kézikve. Anyanyelvi nevelés az1.–4. oszt-ban. Kuszálik Piroskával. Uo., 1969 (3. kiad. Uo., 1977). – 21. A tanító kézikve. Olvasás – irod. nevelés az 1.-4. oszt-ban. Uo., 1976. – 22. Óka, Nóka, Anóka, három kópé manóka. Gyermekreg. Uo., 1978. – 23. Módszertani alapfogalmak a természetismeret, matematika és földrajz tanítására az 1.–4. oszt-ban. Tankv. a ped. líceumok számára. Reményi Sándorral és Vofkori Lászlóval, Uo., 1979. – 24. Aranyágon búbos cinke. Mesék, mondókák. Uo., 1981. – 25. Nyitva van az aranykapu. Szerk. Uo., 1982. – 26.Tiritarka madárka. [RMKK tévesen: Tarkabarka madárka.] Nyelvi játékok, fejtörők, tréfák kisiskolásoknak. Baka Judittal. Kolozsvár, 1984. – 27. Tarkabarka bokréta. Nyelvi játékok, fejtörők, tréfák kicsiknek és nagyoknak. Baka Judittal, Bukarest, 1995. 88

Világosság 1948. IV. 12. (Marton Lili: Új iskola – új elemisták) – bukaresti Előre 1968. VI. 30. (Molnár Piroska: Tisztaság és fenyőillat); 1982. I. 26. (Csire Gabriella: Betű-mondóka, Mese-ház) – Tanügyi Újság 1968. XI. 11. (Dombi Erzsébet: A nyelvtan és helyesírás tanításának kérdései); 1974. VII. (Lászlóffy Ilona: A tanító kézikve) – Igazság 1971. IV. 2. (Fajk Kati: Mások felé sugározni az emberszeretetet) – Utunk 1975: 48. sz. (Bajor Andor: 60 éves jubileum) – RMIL 2002. IV: 484. (élőként) – Kuszálik Péter közlése (2007. XI. 27.) – Gulyás–Viczián XX: (kz-ban)