🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Péterffy
következő 🡲

Péterffy Ferenc István, somoskeői, br. (Pozsony, Pozsony vm., 1689. aug. 19.-Nagyszombat, 1736. jan. 15.): választott püspök. - Pozsonyban, 1706: a Pázmáneumban tanult. 1708. X. 19: a CGH növ-e lett, teol. dr. 1712. IX. 12: papként hazatért, 1713. III. 29: Cseklész plnosa, 1715. II. 26: pozsonyi knk., háji prép. és ap. protonot., 1720. IV. 20: esztergomi knk., 1723. IV. 15: barsi főesp. és 1725. II. 7: fárói vál. pp. - M: Panegyricus quo dum venerabile archi-capitulum Strigoniense justa persolveret... Nagyszombat, 1725. - Utóda a fárói c-en 1743: Gaun József br. 88

LBE:425. - Zelliger 1893:397. - Némethy 1894:853. - Kollányi 1900:338. - Szinnyei X:853. - Veress II:114.

Péterffy Gedeon,  Elmer G. Peterson (Bp., 1912. aug. 7.-South Bend, Ind., USA, 1993. szept. 27.): plébános, cserkészvezető. - A KPI növendékeként a Pázmány Péter Tudegy. teol. hallg-ja. 1936. VI. 21: Esztergomban pappá szent., 1936: a PMI ösztöndíjasa a róm. Angelicum Egy-en. 1938: Bp-Erzsébetvárosban kp., 1939: egyetemi lelkész és cserkészparancsnok, 1942: a KPI vicerektora, 1942-44: a →Ranolder Intézet tanítóképzőjében hittanár is. Bp. ostroma idején →Marczell Mihály rektorral a szem. épületében számos üldözöttet rejtettek és gondoztak. 1945. II: a Pilisen át gyalog ment fel Esztergomba, hogy értesítse Bp. helyzetéről Serédi Jusztinián bíb-t. 1947: a PMI ig-ja, a Mo-ra visszatérni már nem tudó ifjú m. papokat az USA-ban helyezte el, ahová maga is kivándorolt. 1951: a Fort Wayne-South Bend-i egyhm-be inkardinálva South Bend m. plnosa. M. rádiót szervezett, és minden lehetséges módon ápolta a m. kultúra fönnmaradását. 1980: nyugdíjazták. - M: Tóth Tihamér. Élet- és jellemrajz. Bp., 1940. - A háború. Uo., 1941. (Szt Tamás tanításának patrisztikus forrásai) - A regula és Szt Tamás. A bencés szellem hatása Szt Tamás gondolatvilágára. Uo., 1941. (uaz) - Ifjúságunk és az egyh. Uo., 1941. - A mi Istenünk. Uo., 1942. - A tevékeny élet. Tomista hivatásetika. Uo., 1942. (Szt Tamás patrisztikai írásai) - Rome éternelle dans l'Europe nouvelle. Uo., 1942. - Szt Tamás és az Atyák. Uo., 1942. (Szt Tamás patrisztikai írásai) - Bűnbánat és ártatlanság. (STh. II-II. 106. 2.) Uo., 1944. (Szt Tamás tanulm-ok) - De profundis... Elmélkedések. Uo., 1944. - Il Cardinale Mindszenty. La vita e l'anima d'un martire. Roma, 1949. - Írói neve 1947 után: Elmer G. Peterson. B.P.-88

Schem. Strig. 1937/82. - Pilinyi 1943:353. - Tóth 1948:164. - Bölöny VI:315. - Diós 1995:169. (2566.) - Németh 2001:101.

Péterffy György Ferdinánd (Szakolca, Nyitra vm., 1662. ápr. 23.-1707.): választott püspök. - Pozsonyban és Bécsben tanult. 1684. XII. 29: a CGH növ-e lett. 1687. IV. 16: papként tért haza, 1687-88: Jablánc, 1688. VII. 13: Harádics (Nyitra vm.) plnosa és novi vál. pp. - Utóda a novi c-en 1693. X. 11: Dolny István László. 88

Némethy 1894:853. - Veress II:84.

Péterffy Károly, SJ (Pozsony, Pozsony vm., 1700. aug. 21.-Pozsony, 1746. aug. 24.): történetíró. - 1716. X. 13: Trencsénben lépett a JT-ba. Bécsben 1728: pappá szent., uo. tanított. Hamarosan hazatért Pozsonyba és a tud. munkának élt. Tört. munkáihoz a Vat. Levtárban gyűjtött anyagot. - Fm: Decus Europae sive Domus Ursina... poetica narratione descripta. Nagyszombat, 1725. - Curia judicum regni Hungariae. Uo., 1726. - Sacra concilia ecclesiae romano-catholicae in regno Hungariae celebrata 1016-1734. 1-2. köt. Pozsony, 1741-42. - Sok műve maradt kz-ban. 88

Pallas XIII:995. - Szinnyei X:866. (*aug. 24.; okt. 15: lépett a JT-ba) - JTÉ 1942:347. (*aug. 21.)