🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Példák könyve
következő 🡲

Példák könyve, 1510: 43 levél terjedelmű magyar nyelvű példagyűjtemény. - A Nyulak szigeti (margitszigeti) domonkos apácakolostorban másolta →Ráskai Lea és két társnője. A tartalmuk alapján csoportosított →példák lat. forrása Johannes Herolt Promptuarium exemplorum c. gyűjt-e, ezeket egy regényes példa egészíti ki a tunyán zsolozsmázó szerz-ekről, melynek párhuzamos szövege az →Érsekújvári és a →Nagyszombati kódexben is olvasható. A kódex egy verses Tízparancsolat és lelki tükör mellett tartalmazza még Az Élet és a Halál párbeszédét és Petrus de Rosenheim Vado mori c. haláltánc-himnuszának fordítását. A ~ a 17-18. sz: a pozsonyi klarisszák birtokában volt, akik egy kötetbe kötötték a →Cornides-kódexszel és több más nyelvemlékkel. A 19. sz. elején a kolligátum a bpi Egyetemi Kvtár birtokába jutott, ahol Toldy Ferenc szétválasztatta és elnevezte az egyes részeket. A ~ jelzete Cod. Hung. 3. - Kiadásai: ~. Kiad. Volf György. Bp., 1879. (Nyelvemléktár 8.) - ~. Hasonmás, betűhű átirat és lat. megfelelő. Kiad. Bognár András-Levárdy Ferenc. Bp., 1960. (Codices Hungarici 4.) M.E.