🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pécsváradi
következő 🡲

Pécsváradi Gábor, Péchváradi, OFM (1450 k.-Újlak?, 1527 után): tartományfőnök. - 1509: Újlakon (Szerém vm.) tartfőn-nek vál.; buzgósága, műveltsége, szerénysége és kormányzó erélye miatt 1511: újra megválasztották. Kormányzása éveiben az országban járvány volt, s a r. 414 tagot veszített. A járvány elmúltával, 1514: Pászthódy János rtársával hálából a Sztföldre zarándokolt (útjáról Bécsben kiadott kv-ében számolt be). 1523, 1527: ismét tartfőn-ké választották, de a mohácsi vész következtében a tart. szétzilálódott. - M: Compendiosa quaedam nec minus lectu iocunda descriptio urbis Hierusalem. Bécs, 1520 k. [nyomtatvány 42 levélen 1514. szentföldi útjáról] (Névtelenül. Ismertette Hatala Péter bő kivonatban M. Sion 1866). E művet Toldy Ferenc (1805-75) szerint egy ismeretlen Farnády Miklós nevű ember, saját neve alatt újból kiadta. Hogy a munka ~ műve, Széchy Károly (1848-1906) bizonyította. A nyomtatás föltalálása után vsz. ez a legrégibb hazai irod. lopás (plagium); mindkét mű megvan a bpi Egy. Kvtárban. 88

ItK 1896:387; 1897:157. (Széchy Károly) - RMK III. 1. r. 285. (Farnádi Miklóst tartja a mű szerzőjének) - Szinnyei X:669. (s.v. Péchváradi)

Pécsváradi Péter, OSB (†Kolozsmonostor, 1481 ősze): apát. - 1456-: a kolozsmonostori konvent tagja. 1460: tiltakozott a konvent nevében Bertalan gubernátor intézkedései ellen. 1462: őrszerz., 1463-tól haláláig a kolozsmonostori konvent apátja. Meggátolta, hogy jobbágyai beköltözhessenek Kolozsvárra, és a monostor körül erődítményt emeltetett. Hosszasan pereskedett Kolozsvárral Kajántó határaiért. A pert Mátyás kir. 1474: megegyezéssel döntötte el. V.S.

Jakó I:61.