🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pécsvárad
következő 🡲

Pécsvárad, 1993: város, Baranya m.: 1. vár. 1015: a bencés apátság alapításakor már állt itt egy kisméretű kir. vár, ez a tatárdúláskor (1241-42) vsz. elpusztult. Az újjáépült ktort már fallal vették körül, majd 1391 u. tornyos erősséggé építtette ki Csöméni Imre apát. A török közeledtére Martinuzzi György felrobbantatta, de 1543: a törökök megszállták és kijavították. Csak a hódoltság végén szabadult fel. 1729: helyreállították. Szabálytalan alaprajzú vár volt, 3 kerek toronnyal, amelyekből az egyik még áll. - 2. →pécsváradi Szent Benedek monostor. - 3. plébánia a pécsi egyhm. komlói esp. ker-ében. 1038: Montisferrei. 1332: már pléb. Tp-át Szt Péter tit-ra sztelték. A törökök 1539: elpusztították. 1700 k. alapították újra. 1776-ig exempt volt. Mai Nagyboldogasszony-tp-át 1767: építették. Org-ját (2/16 m/r) 1820 k. ismeretlen mester, 1885: az →Angster gyár építette (op. 73.). Harangjait 1922: 54 cm átm., 1926: 91 cm átm. a Harangművek Rt., 1977: 70 cm átm. Gombos Lajos öntötte. Anyakönyvei 1719-től. Kegyura 1880: a Bpi M. Kir. Tudegy. Anyanyelve 1880: ném., m.; 1910: ném., m.; 1940: m., ném. - Filiái 2000: Nagypall, Zengővárkony, Martonfa. Oldallagosan ellátja 1988: Erzsébet, 1990: Erdősmecske, 1991: Feked pléb-kat. - Plébánosai: 1721: Mack Mátyás, 1722: Fáber György, 1733-53: ferencesek: König Albert, Gingovics Mansuetus, Vögl Rochus, Lamprecht Dániel, Fuchs Tadeus, Gingovics Mansuetus, majd ismét egyhm-sek: 1753: Pajer József, 1762: Pajer György, 1775: Schuszter Ignác, 1806: Szücs László, 1818: Nagy János, 1825: Majer János, 1833: Horváth Ferenc, 1855: Bedekovics György, 1864: Markovics Antal, 1866: Türk Antal, 1869: Tesléry Sándor, 1906: Csernohorszky József, 1915: Kéthelyi József, 1927: Kirschanek Ödön, 1934: Reinhardt György, 1952: Curilovics Ottó, 1961: Kiszeli Gyula (1915-66, hívei tanúsága szerint a pol. rendőrség zaklatásai kergették öngyilkosságba), 1966: Mott János, 1996: Kövesdi János, 2000 e. Antal Géza. - Lakói 1840: 1853 r.k., 42 g.kel., 13 ev., 820 ref., 27 izr., 183 egyéb vall., össz. 2938; 1910: 1978 r.k., 1 g.k., 13 g.kel., 23 ev., 594 ref., 160 izr., össz. 2769; 1940: 2060 r.k., 3 g.k., 3 g.kel., 19 ev., 484 ref., 120 izr., 2 egyéb vall., össz. 2691; 1983: 3500 r.k., össz. 4072. - 1948: 5 tanerős r.k. ált. isk-jában 219 tanuló. Bá.B.-Kövesdi János-**

1. Györffy I:364. - Kiss 1984:41. - 2. Schem. Strig. 1911:LIV. - 3. Schem. Qu. 1981:204. - Patay 1982. - Györffy I:266. - Hetényi Varga I:333. - MKH 1995:823. - MKA 2000:266.