Magyar Katolikus Lexikon > P > Pécsi R.K. Tanítónőképző


Pécsi R.K. Tanítónőképző, 1895-1948: Scitovszky János pp. 1851: Pozsonyból Pécsre telepítette a →Miasszonyunkról nevezett Női Kanonokrendet. 1895. IX: megnyílt a 4 évf-os tanítónőképző. 1913: megkezdték a női kántorképzést, s gazd. tanf-ot szerveztek, hogy a falusi életbe kikerülő fiatal tanítónők gazd. ismeretei is megfelelőek legyenek. A tanf. később beleolvadt a rendes tanítás körébe. 1929: igazgatását a pp. által kinevezett papi személy helyett a Rend tagjai által választott rendtag vette át. Az utolsó papi ig. →Jakab Béla knk., az első r. ig. →Vörös M. Valéria lett. 1936: a közben 5 évfolyamúvá vált képző és 6 évf-os gyakorló isk. a Kat. Tanügyi Főigazgatóság fennhatósága alá került, áll. főfelügyeletet a pécsi Tanker. Főig. látta el. 1938: megszervezték a 4 é. líceumot, amelyre a terv szerint a 2 évf-os tanítói akad. épült volna. Az elnevezés ettől kezdve: Miasszonyunkról nev. női knk-szerzetesrend pécsi Szt Margit Leányliceuma és Tanítőképzője. - A terv szerint a líceum 4. évf-a utáni érettségivel került volna a jelölt a tanítói akad-ra. Különféle nehézségek miatt végül a III. évf. után választhatott a jelölt, hogy érettségire készül, v. még 2 évf-ot végezve tanítói okl-et szerez. - 1948: államosították, a tanítóképzés Pécsett megszűnt. Utolsó r. ig-ja →Rónaky M. Jolánta. Ra.P.

Szentkirályi István: A Pécsi Notre-Dame nőzárda és iskolái. Tört. és leíró ismertetés. Pécs, 1908. - Baranyai Helytörténetírás 1989. (Rajczi Péter: A Miasszonyunkról nev. női knkrend. ~ Int-ének tört. 1895-1948)