🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pécsi Püspöki Levéltár
következő 🡲

Pécsi Püspöki Levéltár: Iratállománya az 1700-as évtől folyamatos. 5 kk. okl-et őriz. Az 1526 e. okl-einek többsége a M. Orsz. Levtárban van. Jelentős a →Klimó Könyvtár állományához tartozók száma, mely a Pécsi Egy. Kvtár kezelésében van. - Az egyhm. kormányzata Berényi Zsigmond ppsége (1740-48) alatt épült ki, amikor az ügyeket maga a pp., v. helynöke ill. a szentszéki konzisztórium intézte. Mindhárom külön levtárral rendelkezett. Klimó György ppsége (1751-77) idején a levtári anyagot önálló helyiségben őrizték. Szepesy pp. (1828-38) a Klimó által csillagvizsgálónak épített toronyba helyezte a levtárat, itt elhelyezést nyertek a vikáriusi és szentszéki iratok is, időrendben elhelyezve. A II. vh. alatt a ~ban helyezték el az Egyhm. Főtanfelügyelőség, valamint a ppi uradalom megmaradt iratanyagát. - Fontosabb fondjai: Egyházkormányzati iratok: ppi, vikáriusi és a szentszék által kibocsátott akták; Szentszéki iratok: zsin. vizsgálatok, fegyelmi ügyek, házassági perek aktái; Összeírások: az egyhm-ben 1753-1802: végzett lélek- és vagyonösszeírások; Számadások: tp-ok, isk-k, nyugdíjas papok otthona, líceum, szegyh. számadásai; Anyakönyvek, anyakönyvi másolatok. - Kisebb irategyüttesek: Kat. Kör, Kat. Legényegylet, Alapítványi Hivatal iratai, továbbá az ún. vegyes iratok, amely a kimaradt, be nem sorolható dokumentumokat tartalmazza. Horváth István