🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pécsi Norma
következő 🡲

Pécsi Norma: az 1930-as évek elméleti és gyakorlati szociálpolitikai rendszere Pécsett. - Esztergár Lajos polgármester, egy. magántanár dolgozta ki és alkalmazta. A ~ az ún. produktív szociálpol. elvei szerint a szegények segélyezése helyett állandó megélhetési forráshoz juttatásukat és önálló gazdálkodásra nevelésüket helyezte előtérbe. A munkaképes állástalanokat ínségmunka-programok keretében foglalkoztatták városi kommunális munkákon, a tehetős polgárok, üzlet- és műhelytulajdonosok ún. koldulás-megváltási díjat fizettek. Az állástalan diplomásoknak a városi törvényhatóság ügyosztályainál, szakirányú hivatalainál teremtettek munkaalkalmakat időszaki váltásokkal, emellett a városi szegénysegélyezési tevékenység adminisztratív és gyakorlati lebonyolításában foglalkoztatták őket. A munkaképteleneknek, a szociálisan v. egészségügyileg rászorulóknak adtak segélyt, főként természetbenit. A ~ nagy szerepet szánt a gyűjtési akcióknak, az egyh. és a világi egyesületek szoc. tevékenységének, különösen az 1929-33-as világgazd. válság és a II. vh. éveiben. Va.D.

Csizmadia Andor: A szociális gondoskodás változásai Mo-on. Bp., 1977. - Baranyai Helytörténetírás 1982. (Vargha Dezső: Pécs Thj. Város szociálpol. tevékenysége 1929-1935); 1983/84. (Uő: Pécs Thj. Város szociálpol. tevékenysége 1936-44) - Pécsi Szemle 2002. Tél:64. (Vargha Dezső: Esztergár Lajos életútja), 71. (Molnár Margit: Esztergár Lajos szociálpol-ja főbb műveinek tükrében)