🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pécsi Bazilika Kincstára
következő 🡲

Pécsi Bazilika Kincstára: Legszebb darabjai a →pécsi székesegyház Mária-kpnájában berendezett kiállításon láthatók. A kk-ból nem maradt meg semmi (a Rákóczi-szabharc idején az 1704-i ún. rácdúlás okozta a tp. utolsó, teljes kifosztását). Az egyetlen 1500 k., erősen felújított, filigrándíszes-bőrtűs kehely is csak a 19. sz. elején került be (v. vissza?) a ~ba. Ezért a mai napig gyarapodó ~ kialakulása a 18. sz. elejére tehető. Gazdagodásában mindvégig meghatározó szerepet játszott a pécsi pp-ök mecénási tevékenysége. - Kiemelkedő műkincsei: lit. tárgyak és ruhák, ppi jelvények, előviteli kereszt, (kiváltságként viselt) pallium, egyedi ötvösremekek (viselését örökös joggal 1834. XII. 5: kapták a pécsi knk-ok I. Ferenctől (1792-1835). - Az ötvösművek között kiemelkednek főként a bécsi mesterek 18-19. sz. darabjai, valamint az augsburgi, merzenbadi, pozsonyi, pesti munkák, s a pécsi ötvösmesterek (Aichinger Simon, Rüffer József, M. Schönwald) művei: a Corpus Christi-kpna keresztelőkútja (fedele Aichinger Simon munkája, 1794), a merzenbadi Johann Jacob Kelb barokk gyertyatartói (1750 k.), a drágakövekkel díszített, 1750 k. Pozsonyban készült ún. Klimó-monstrancia és a bécsi O. Kockselnek a korai klasszicizmus jegyeit magán viselő, 1775: készült kelyhe (mindkettőt bemutatták a millenniumi, a kelyhet az 1900-as párizsi világkiáll-on), angyal alakú szárral formázott monstrancia (bécsi munka, 1743), rokokó ampolna készlet, Fauser József pesti ötvös rokokó, kereszt alakú ereklyetartója, Dulánszky Nándor pp. ametisztekkel díszített mellkeresztje (I. Ferenc József ajándéka, 1896). Az 1938-i Szt István-évben Bittner Lajos ötvösműv. 3 munkája került a ~ba. - A 18. sz. lit. ruhák egy része Bécsben készült, e korból felvidéki és brüsszeli csipkével díszített albák is fennmaradtak. Különösen díszesek (brokát alapon flitterekkel kombinált fémszálas magashímzés, tűfestés) gr. Berényi Zsigmond és Klimó György pp-ök ornátusai. Gál Éva

Aigl Pál: Historia brevis ven. Capituli Cathedralis Eccl. Quinquecclesiensis. Pécs, 1838:22. - Művészi Ipar XLI. 1938:100. (Somogyi Antal: A pécsi szegyh. jubileumi ornátusa) - Dávid Katalin: M. egyh. gyűjtemények kincsei. Bp., 1981. - Boros László: A pécsi szegyh. a 18. sz-ban. Bp., 1985. (Művészettört. füzetek 18.) - MKA 1988:664. (Radisics Elemér: Egyh. öltönyeink és díszítőművészetük) - Schem. Qu. 1991:21. (Boros László: A pécsi dóm történetének és műalkotásainak áttekintése az épület Schmidt-féle átépítésének centenáriumán), 99. (Borsy Károly: A XVIII. sz. második felének két pp-e) - Tanulmányok Pécs történetéből 2-3. Pécs, 1996:245. (Retzler Pálné Gál Éva: Adatok a pécsi szegyh. kincstár ötvöstárgyainak tört-éhez) - Pécsi Szemle 1999. nyár:2. (R. Gál Éva: A pécsi baz. ötvösremekei) - Kat. múzeumok és kincstárak Mo-on. Szerk. Zombori István. Bp. 2001:54. (Gál Éva: A Bazilika Kincstára, Pécs)