🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pécsi énekeskönyv
következő 🡲

Pécsi énekeskönyv, 1674, 1710 u.: kéziratos →kántorkönyv. - 108 éneket (köztük néhány töredéket) tartalmaz. Sok az ismeretlen eredetű, az ismertek a →Cantus Catholicikból (1651, 1674) és Kájoni →Cantionale Catholicumából (1676) mutathatók ki. Törzsanyaga epikus jellegű tanító énekek, melyeket csak a kántor v. előénekes adott elő. Kb. 40 énekszöveg később került a gyűjt-be. P.G.

RMKT XVII/15A (az énekek kritikai kiadása); 15/B:20.