🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pázmány Tudományegyetem Egyháztörténelmi Szemináriumának kiadványai
következő 🡲

Pázmány Tudományegyetem Egyháztörténelmi Szemináriumának kiadványai, Bp., 1934-1941: 1. Hermann Egyed: Lonovics József róm. küldetésének belpol. és diplomáciai előkészítése. 1934. - (2.) 1.(!) Villányi Győző: A m. papság valláserkölcsi reformjavaslatai a pozsonyi nemz. zsin-on (1822). Kül. tek. Győregyhm-re. 1938. - (3.) Zipser Sándor: Dudith András a trienti zsin-on. 1938. - (4.) 3.(!) Jordán Emil: Kruesz Krizosztom pannonhalmi főapát tanügyi munkássága. 1939. - 5. Dér Iván: A malinesi megbeszélések. Mercier bíb. kísérletei az anglikán és a kat. egyh. egyesítése érdekében, 1921-1925. 1941. - (6.) Németh László: A Regnum Marianum állameszme a m. kat. megújhódás korában. 1941. 88