🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pázmány Péter Szabadegyetem tanfolyamai
következő 🡲

Pázmány Péter Szabadegyetem tanfolyamai, Buenos Aires, 1952-1956: a →Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia tagjainak és meghívott előadóknak a magyar szellemiséget ápoló tematikus tanfolyamai és előadásai. - Tanfolyamok 1952: Diplomáciatörténet. Sánta Pintér Gyula: A kisebbségi jog. Államszöv. és szövetségi állam. „Keleti kérdés” története és tanúságai. - Fizika. Sütő Nagy László: A fizika tegnap és ma. Az atomelmélet. A tér és idő: a relativitás. - Földrajz. M. Bodolai Margit. Mo. felszíni kialakulása. Hazánk természeti képe. Hazánk gazd. élete. - Lélektan. Kopytynskiné Fayer Márta: Élménytan és cselekvéstan. Gyakorlati emberismeret. Lélektan és gazd. élet. Ipari lélektan. Gyermeklélektan. - M. irod. története. M. Juhász Mária: A m. lélek fejlődése az irod. tükrén át. 1. „Száll az ének szájról-szájra” (Ősköltészet). 2. A dal megörökítődni kívánkozik. Irod-unk kezdetei. 3. A m. lélek az „Amor Sanctus” tüzében. (2 előad.) 4. A megoszlott m. éneke. 5. A végvári költő. - Magyarságtudat. Szentkirályi Ede: A m. katona a múltban és jelenben. - Bethlen Gábor: M-ságunk saját és külf. szempontból. Kisebbségeink és szomszédaink. - Krúdy Ferenc: A m. öntudat. - Rajczy Imre: A m. sportkultúra és a XV. Olimpiász. - Mitológia. Zeyk Adél: Hogyan születnek az istenek? A legendák keresztrejtvénye. Mítosz és tud. - Művészettörténet. Szabó László, dobosi: Michelangelo és kora. A m. kk. műv-e. A m. klasszicizmus. A XIX. sz. m. festészete. Szinyei Merse Pál. Újkori m. képzőműv. - Nemzetvédelem. Keleméry Tamás, vitéz: Nemz. célkitűzések és emigrációs hadsereg. Emigrációs katonai problémák. Az ezeréves Mo. Európa tört-ében. Távolkeleti katonai problémák. - Vattay Ferenc, vitéz: A hadrepülés a jövő háborújában. - Bihar Adorján: Haditechnika: a radar. - Néprajz. Vincze Lajos: Bevezetés az etnológiába. M. néprajz. A m. népi zene. - Természettudomány. Oláh László: Az individuum és faj keletkezése. A faj keletkezése. A nemek átöröklése. Növényfajok mesterséges elóállítása. Átöröklés és alkat. - Törvényismeret. Simon László: Munkajog. Keresk. jogi alapfogalmak. Gyakorlati jogalkalmazás. Az argentin házassági jog. Büntető főtárgyalás: vád és védelem (gyakorlati bemutatással). - Világtörténelem. Vajay Szabolcs: Az asszír diktatúrától a gör. demokráciáig. A hellénizmus kialakulása és Róma kezdetei. Az árja népvándorlástól Nyugat felfedezéséig. A világpol. kezdetei: A Perzsa Birod. Egy erjedő század: Nagy Sándortól Hannibálig. Az ázsiai birod-ak: India, Parthusok, Kína. Róma aranykora: Augustustól a Flaviusokig. A római nagyhatalom: Demagógia-diktatúra-császárság. A római államfejlődés: liberalizmus-anarchia-abszolutizmus. Az anarchiától a ker. császárságig. - Előadások 1952: Bonczos Miklós, vitéz: Szociálpol. alapelvek. A sajátos m. szociálpol. - Carlos Cordaroli: La música de Bartók y Kodály entre nosotros argentinos. - Ferdinándy Mihály (Puerto Rico): A m. Akropólisz. - Hatvany Bertalan br.: Amit Ázsiáról tudni kell. (távelőadás) - Hohenlohe Károly Egon hg.: Az ifj. szerepe szellemi kultúránk kialakulásával kapcsolatban. Nietzsche világnézete. - Kállay Kristóf (Brazília): A pol. mint tud. - Armando Alonso Pineiro: Vasión panorámica del Imperio Romano-Bizantino. - Scitovszky János: A jogtud. bölcseleti alapja. A jog és erkölcs válsága. - Udvarhelyi György: Az agyvelő a test és lélek között. - Takcsi Nagy Arthur (Paraguay): Élő anyanyelvünk. - Előadások 1956: Kövesligethy Radó (rektor): Természettud. és vallás. (tanévnyitó) - Höpp, Kurt: Az Ultraschall és annak alkalmazása. Kísérletekkel. - Oláh György: Élő újság (Cikkek, hírek pódiumról élőszóval és vetített képekkel tarkított közvetítése. Új ötletként rendszeres időközökben élőszóval tárta az olvasók elé a hírmagyarázatokat. Első „cikkei”: A déli harangszó 500 é. jubileuma; A Sztalin emléke ellen indított bolseviki propagandahadjárat értelme; Riportszerű vetítettképes előadás argentin koloniális emlékekről; Beszélgetés az Antibolsevista Sajtókiállítás főrendezőjével, Interjúszerű beszámoló a gyermekbénulási járvány elleni küzdelemről; Himler Márton „ezredesnek” a m. emigráció ellen indított 300.000 dolláros pöre) - Hohenlohe Károly Egon hg.: Mozart emlékünnep szül. 200 é. évford-jára. - Szalay Lajos: Modern műv. és fil. (1. és 2. r., utána vita) - Vincze Lajos: Bartók Béla élete és munkássága. - Vattay Ferenc: A modern katona egy napja a háborúban. - Sütő Nagy László: Az atomenergia ipari felhasználása. (utána vita) - Louzay prof.: A koexistencializmusról. (sp-ul) - M. Juhász Mária: M. irod., Padányi Viktor (távelőadás) 88

Délamerikai Magyarság 1952. IV. 29, V. 13, 20, VI. 3-27, VII. 1-25, VIII. 1-29, IX. 2-30, X. 21, 31, XI. 14-21, XII. 12. - M. Ház Értesítője 1956. IV., V. - Némethy Kesserű 1999:M 13-14.