🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pátkai
következő 🡲

Pátkai (1881-ig Seidel) Pál (Pátka, Fejér vm., 1845. ápr. 5.-Pátka, 1885. máj. 19.): plébános. - A gimn-ot és a teol. első 2 évét Székesfehérvárt végezte, ahol a kezdeményezésére alakított szónoklati kör elnöke. 1863-65: a Pázmáneum, 1865: a pesti teol. hallg-ja. 1867. VII. 25: pappá szent. Csákváron kp., ahol olvasókört alapított. 1868: Festetich Géza gr., aki taníttatását támogatta, pátkai adm-rá, majd plnossá neveztette ki. Nappal a gyermekeket, este a felnőtteket oktatta, közs. kvtárat és olvasókört alapított, idejét a népművelésnek sztelte. 1873: a pesti egy-en teol-ból drált. Tankv-eit az egész Dunántúlon használták. - M: Szeretet. Beszélyek. Ford. ném-ből. Pest, 1864. - Halhatatlan-e a lelkünk? Székesfehérvár, 1865. - La langue des plantes. (Virágnyelv) Uo., 1867. - Nézetek népisk. tankv-eink hiányairól. Uo., 1870. - Földrajz a népisk. számára. Uo., 1871. (14. jav. kiad. Uo., 1885) - Gazdászattan. Uo., 1871. (11. kiad. 1898; ném-ül uo., 1872) - Termrajz a népisk. sz. Uo., 1871. (12. kiad. 1884; ném-ül 1872) - A falusi ismétlő isk. tankv-e. 1-2. r. Uo., 1871. (4. kiad. 1876) - Képes termrajz kül. tek. a gazdászatra és az egészségtanra népisk. sz. Uo., 1871. (11. kiad. 1885; ném-ül uo., 1872) - Term-tan. Uo., 1872. (6. kiad. 1878) - Kísérleti term-tan. Népipar- és vasárnapi isk. használatra. Pest, 1872. (4. jav. kiad. 1884) - Híres néptanítók nejei és leányai. Tört. beszélyek. Székesfehérvár, 1872. - Honisme. Pest, 1872. - Irati föltevények tankv-e. Uo., 1872. - Roráték alkalmára írt szt beszédek. Székesfehérvár, 1873. - Polg. jogok és kötelességek ismertetése. Bp., 1875. (5. kiad. 1880; ném-ül 1882) - A m-ok tört. s a világtört. főbb eseményei. 5. jav. kiad. Uo., 1877. (8. kiad. 1884) - Kath. népisk. földr. Székesfehérvár, 1879. (2. kiad. 1884) - Vál. egyh. beszédek gyűjt-e. 1-4. köt. Uo., 1881-83. - M. birod. kath. lelkipásztori törv-tár. Uo., 1885. - Causerie az oláh-cigány nyelv törzsszámainak philosophiájáról. ? - 25.000 Ft-os gazdálkodási tanács. Uo., 1885. - Székesfehérvárt 1861-63: a Bimbó kz-os hetilap szerk-je, 1873. XI. 10-1874. VIII. 15: a kéthetenkénti Nevelészet c. szaklap szerk-je és laptulajdonosa. 88

M. Sion 1893:709. - Szinnyei X:507. - Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:17. (9.), 89. (153.)