🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pászthory
következő 🡲

Pászthory Sándor, felsőpászthori (Egyházasfalu, Sopron vm., 1749. jún. 8.-Varasd, 1798. máj. 1.): fiumei kormányzó, jogász. - Sopronban és Nagyszombatban tanult, a m. kir. kúria kiadója, a m. kir. udvari kancellária titkára, kir. tan., II. József idején a hazai isk. ügyek előadója. 1790/91: az ogy-en előadó tan. 1791-98: fiumei és tengermelléki kormányzó, a honi kiviteli keresk. elősegítője. Kormányzósága idején Fiume és Szádrév (Buccari) kikötői jelentős forgalmúak lettek, mivel e kikötők látták el a fr-k ellen Itáliában harcoló csapatokat. Szerepe volt Dalmácia visszacsatolása előkészítésében. 1792: megkapta a Szt István-r. kiskeresztjét. 88

Szinnyei X:459. - Bölöny 1992:480. (1791-1801[!]: fiumei kormányzó!)

Pászthory Valter György, OSB (Bp., 1932. aug. 30.-Bp., 1996. máj. 14.): tanár, plébános, cserkésztiszt. - A bpi Bencés Gimn-ban tanult. 1950. VIII. 6: lépett a r-be, 1955-59: egy. hallg. Bpen. 1956. I. 29: szerz. fog-at tett, VII. 3: pappá szent. 1959: biol-kém. szakos tanári okl-et szerzett. 1959: a Pannonhalmi Bencés Gimn. tanára. 1966: a Baradla-barlangban túrát vezetett, balesetet szenvedtek, 3 diák haláláért őt tették felelőssé, 3 é. szabadságvesztésre ítélték. 1969: Tatán sekrestyés, 1971: a budatétényi Kertészeti Kutató Int. segédmunkása. 1973: Győrött a rház és a gimn. gondnoka. 1990: a tihanyi apátsági tp. plnosa. 1994-96: a bpi Szt Benedek Ált. Isk. ig-ja. - 1989 után a Győri Cserkészker. eln. Bo.J.-Fe.Má.-88

Népsport 1966. I. 10. (Z. Vincze György: Mi az igazság? A szilveszteri barlangász-szerencsétlenségrol nyilatkozik a szakember.) - Új Ember 1966. I. 16. (Márkus László: A barlangkutatás 3 fiatal hosihalottja. Amennyi eddig kiderült a baradlai barlang tragédiájából.); IX 25. (Pászthory Valter szomorú esete); XI. 20. (Saád Béla: Állam, vallás, Pászthory-ügy); 1996. V. 26. (Szikora József: Pászthory Valter halálára) - PN 1987:236. (1799.) - Igen 1991. VI. 19. (II. r. VII. 5.; III. r. VII. 19: Szikom József: Az életem beteljesedett. Beszélgetés Pászthory Valter tihanyi plnossal.) - Ker. Élet 1996. VI. 9. (T. A.: Valter atya búcsúztatójára) - Korzenszky Richárd: Páter-noszter. Feljegyzések a minisztériumból 1992-1994. Bp., 1997. - Hetényi Varga 1999. I:123. - Diós 1999:166. (2391.)